Zon op
05:29
Zon onder
21:43
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselsbergs

Kattenoverlast – Volkskrant

In de Volkskrant van zaterdag 14 januari 2018 verscheen een artikel van twee pagina’s van de hand van Frans Glissenaar over de keerzijde van katten. Er is aandacht voor zaken als effect op vogels en zoogdieren maar ook op het overbrengen van ziektes.

Citaat: “De problemen die zwerfkatten kunnen veroorzaken zijn divers. Zo kunnen ze in natuurgebieden een bedreiging zijn voor daar levende beschermde diersoorten. Op Texel bijvoorbeeld loopt de noordse woelmuis, een knaagdier dat in Nederland nog maar weinig voorkomt, ernstig gevaar. In het rapport Vat op de Zwerfkat van de Raad voor Dierenaangelegenheden uit 2016, wordt nog op een ander risico gewezen. Volgens dit rapport is het aannemelijk dat zwerfkatten verschillende zoönosen verspreiden, dierenziektes die op mensen overslaan. De gevaarlijkste daarvan is toxoplasmose, een parasitaire infectie, die wordt verspreid via de ontlasting van katten. Bij mensen kan dit leiden tot vermoeidheid, spierpijn en koorts, maar in ernstige gevallen ook tot oogontstekingen, longontsteking of hersenvliesontsteking. Nog gevaarlijker is toxoplasmose voor zwangere vrouwen. Volgens het rapport zijn er in Nederland jaarlijks zo’n vijfhonderd gevallen waarbij kinderen met de infectie worden geboren, met soms ernstige gevolgen zoals een waterhoofd, verkalkingen in de hersenen of blindheid.

Op Texel bijvoorbeeld loopt de noordse woelmuis, een knaagdier dat in Nederland nog maar weinig voorkomt, ernstig gevaar.

Dit soort overlast wordt in grote mate, maar niet alleen door zwerfkatten veroorzaakt. Ook de brave huiskat die thuis zijn natje en droogje krijgt, kan door het poepen in de zandbak of in de tuin van de buren ziektes verspreiden en blijkt buitenshuis vaak de kille moordenaar die hij als roofdier nu eenmaal is. Uit onderzoeken in natuurgebieden is gebleken dat daar niet alleen verwilderde zwerfkatten rondlopen, maar ook katten die wel een thuis hebben. Vooral -vogelbeschermers storen zich in toenemende mate aan katten die beschermde vogels doden en bijvoorbeeld de jongen uit de nesten van weidevogels als de kievit en de grutto aanvallen. Terwijl ze over het algemeen die vogels niet eens opeten, omdat ze helemaal geen honger hebben.”

Standpunt van de Jagersvereniging

  • Huiskatten (Felis catus) zijn geen inheemse wilde diersoort en behoren dus als huisdier (onder toezicht) gehouden te worden. Huiskatten horen niet thuis in de natuur en zijn invasieve exoten die geen natuurlijke vijanden hebben die de populatie verkleinen.
  • Huiskatten horen herkenbaar te zijn aan: een opvallende halsband, een belletje en zichtbare adresgegevens van de eigenaar. Identificatie door middel van microchip en registratie van kat- en houdergegevens zou verplicht moeten zijn.
  • Verwilderde huiskatten moeten worden opgevangen in asiels met als doel herplaatsing bij eigenaren waar mogelijk. Verwilderde huiskatten die niet herplaatsbaar zijn, moeten op humane wijze worden gedood.
  • Daar waar vangen van verwilderde huiskatten onmogelijk is, moeten ze zo snel mogelijk op een andere humane wijze uit de natuur worden verwijderd. Afschot is een selectieve en diervriendelijke methode, waarbij geen sprake is van stress door vangen, hanteren en transporteren.
  • De Jagersvereniging is tegen het terugplaatsen van huiskatten in de natuur (TNR methode) omdat het de massaslachting onder de inheemse fauna en de verspreiding van voor mens en dier schadelijke ziekten in stand houdt. Door deze verwilderde katten weer aan hun lot over te laten, onttrekt de uitzetter zich aan zijn zorgplicht, zowel jegens de verwilderde huiskatten als jegens de inheemse fauna.

Wat doet de Jagersvereniging?

De Jagersvereniging wil katteneigenaren helpen hun weggelopen katten terug te krijgen. Ze roept katteneigenaren op hun huisdier te voorzien van een halsband met belletje en met gegevens van de eigenaar en een microchip zodat jagers huiskatten in de natuur gemakkelijk kunnen onderscheiden van verwilderde huiskatten, en zodat gevangen huiskatten met hun eigenaar herenigd kunnen worden.

Lees het hele artikel op Volkskrant.nl

Kattenoverlast
  • Delen:


Gerelateerd nieuws