Zon op
06:10
Zon onder
21:18
Nachtmodus

Jagersvereniging: Verwilderde katten richten veel schade aan

Maak van de huiskat geen verwilderde kat

Amersfoort – In het Nederlands buitengebied leven naar schatting gemiddeld 165.000 verwilderde katten. Zij hebben geen eigenaar (meer) en voeden zich volledig uit de natuur. Daarbij doden zij op jaarbasis naar schatting 20 miljoen inheemse dieren. Daarnaast zijn zij drager van de ‘kattenbakparasiet’  Toxoplasmose, waarvan recent bekend werd, dat  50% van het afgelopen jaar door DWHC onderzochte dode eekhoorns hieraan is gestorven. Vanavond besteedt Een Vandaag aandacht aan de invloed van verwilderde huiskatten op het Nederlandse buitengebied. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging maakt vandaag haar standpunt ten aanzien van verwilderde katten bekend en geeft daarbij aan dat verwilderde katten niet thuishoren in de natuur. Zij roept de katteneigenaar dan ook op de huiskat herkenbaar en identificeerbaar te maken.

In Nederland lopen circa 3 tot 4 miljoen huiskatten rond. Deze katten hebben een eigenaar. Daarnaast zijn er 136.000 tot 1,2 miljoen verwilderde huiskatten in Nederland. Verwilderde katten hebben geen eigenaar (meer). Zij zijn aan hun lot overgelaten, in het wild geboren of door dierenasiels teruggezet in de natuur.

20 miljoen prooidieren

De verwilderde kat voedt zich volledig uit de natuur. Naar schatting zijn verwilderde huiskatten in het Nederlandse buitengebied verantwoordelijk voor het doden van minimaal 20 miljoen beschermde inheemse dieren op jaarbasis. Hiervan bestaat een groot deel uit zoogdieren en vogels, maar ook uit reptielen en amfibieën. Ook bijzondere soorten als vleermuizen, hazelwormen, ringslangen, eekhoorns en weidevogels worden slachtoffer. Met deze massale predatie concurreren verwilderde katten met roofvogels, uilen en marterachtigen, die afhankelijk zijn van prooidieren.

‘Kattenbakparasiet’

Een ander effect van verwilderde katten op de natuur betreft het overbrengen van besmettelijke dierziekten. Recent onderzoek van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) laat zien dat de plotselinge sterfte van eekhoorns voor 50% toe te schrijven is aan de besmettelijke kattenziekte Toxoplasmose. Deze ziekte staat ook wel bekend onder de naam ‘Kattenbakparasiet’, waar zwangere vrouwen voor worden gewaarschuwd.

Schieten verwilderde katten

In een aantal provincies, Friesland, Noord-Brabant en Utrecht, worden verwilderde katten geschoten. Dit gebeurt op verzoek van terreineigenaren die de verwilderde huiskat als bedreiging zien voor kwetsbare fauna.

Standpunt

De Jagersvereniging vindt dat de huiskat als huisdier gehouden moet worden, dat wil zeggen: onder toezicht van de eigenaar. De Jagersvereniging vindt tevens, dat huiskatten herkenbaar horen te zijn: een opvallende halsband, een belletje en zichtbare adresgegevens van de eigenaar zouden verplicht moeten zijn. De Jagersvereniging pleit daarnaast voor verplichte identificatie door middel van microchip en registratie van kat- en houdergegevens.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • Huiskatten (Felis catus) zijn geen inheemse wilde diersoort en behoren dus als huisdier (onder toezicht) gehouden te worden. Huiskatten horen niet thuis in de natuur en zijn invasieve exoten die geen natuurlijke vijanden hebben die de populatie verkleinen.
  • Huiskatten horen herkenbaar te zijn aan: een opvallende halsband, een belletje en zichtbare adresgegevens van de eigenaar. Identificatie door middel van microchip en registratie van kat- en houdergegevens zou verplicht moeten zijn.
  • Verwilderde huiskatten moeten worden opgevangen in asiels met als doel herplaatsing bij eigenaren waar mogelijk. Standpunt verder lezen

Alternatieven

De Jagersvereniging is tegen het terugplaatsen van huiskatten in de natuur volgens de TNR-methode van de Dierenbescherming. Dit zorgt niet voor een snelle afname van het aantal verwilderde huiskatten, leidt tot extra verspreiding van dierziekten en houdt de massaslachting onder de inheemse fauna in stand. In 2012 werden 8666 behandelde katten teruggezet in de natuur.

Over de Jagersvereniging

De Jagersvereniging is met een kleine 21.000 leden de grootste belangenbehartiger van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, communicatie en ledenservice.

Perscontact

Voor meer informatie naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met het landelijk bureau van de Jagersvereniging.Gerelateerd nieuws