Zon op
08:02
Zon onder
16:44
Nachtmodus
Foto: PixaBay

Jagersvereniging steunt strijd tegen illegale wapenhandel

Vorige week besloten de Raad van de Europese Unie en de Europese ministers van Veiligheid en Justitie tot aanpassing van de Europese wapenwetgeving. Of dit besluit effect heeft op het voorhanden hebben, verhandelen van of reizen met jachtwapens is afhankelijk van de praktische uitwerking van deze maatregelen.

De Europese Commissie werkte al enige tijd aan nieuwe maatregelen in de strijd tegen illegaal wapenbezit en illegale wapenhandel. Als gevolg van de aanslagen in Parijs is die herziening van de Europese wapenwetgeving in een stroomversnelling geraakt.

Het belangrijkste besluit betreft vaststellen van minimumnormen voor het onklaar maken van vuurwapens. De aanslag op de redactie van Charlie Hebdo werd uitgevoerd met onklaar gemaakte wapens die weer waren ‘gereactiveerd’. Dat moet in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

Verder heeft men besloten het particuliere bezit van bepaalde semiautomatische wapens (de zgn. B-categorie wapens) te verbieden. Deze wapens (zoals semiautomatische versies van de AK47) zullen onder dezelfde categorie als de volautomatische en militaire wapens gaan vallen (categorie A). De semiautomatische jachtwapens vallen onder de Europese C-categorie. Hiermee lijkt de kans gering dat de wijziging ook betrekking zal hebben op deze jachtwapens. Wij verwachten hier binnen enkele maanden uitsluitsel over te krijgen en houden u uiteraard op de hoogte.

FACE, onze Europese belangenbehartiger, heeft in de EU laten weten dat beperking van het illegale wapenbezit en de strijd tegen terrorisme door alle Europese jagersverenigingen wordt ondersteund. FACE benadrukt dat terrorisme samenhangt met illegaal wapenbezit en dat er nauwelijks wapens vanuit het legale wapencircuit in de illegaliteit belanden. De instroom van illegale wapens vanuit Oost-Europa is een veel groter risico.

Ook de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft in haar reactie naar het ministerie van Veiligheid en Justitie – onze minister Van der Steur was ook aanwezig bij het overleg in Brussel – deze punten naar voren gebracht en haar steun uitgesproken voor de voorstellen. De strijd tegen terrorisme is van groot belang en verdient prioriteit.

Verder lezen?

  • Delen:


Gerelateerd nieuws