Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus

De Jagersvereniging spreekt in op de nieuwe Omgevingswet

Het behartigen van de  belangen van alle leden is de belangrijkste taak van de Jagersvereniging. Op deze taak zet de Jagersvereniging hoog in. Een groot deel van de activiteiten van de vereniging wordt hierop afgestemd. De Nederlandse jagers rekenen op de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging om te kunnen blijven jagen, met zo weinig mogelijke bureaucratische last.

De Wet natuurbescherming zal in 2018 opgenomen moeten worden in de nieuwe Omgevingswet. De eerste ambtelijke stukken laten zien dat er nog veel werk te doen is. Deze belangrijke wetswijziging vraagt opnieuw, zoals in 2015, om een stevige inzet van de Jagersvereniging. De Jagersvereniging werkt aan een plan van aanpak om onze wensen goed over het voetlicht te brengen. Inmiddels lag – zo’n drie weken na de invoering van de Wet Natuurbescherming – de eerste zienswijze van de Jagersvereniging, namens alle Nederlandse jagers, op de conceptwettekst van de Omgevingswet bij het ministerie. Wij willen voorkomen dat we – zoals bij de Wet natuurbescherming in 2015 – op het laatste moment zaken moeten repareren.

In onze inspraak op de eerste concepten van de Omgevingswet wijzen we op de volgende punten:

  • Leg het eigendomsrecht en het daaruit voortkomende jachtrecht vast in de nieuwe wet.
  • Maak het verstandig gebruik mogelijk van de 35 vogelsoorten die de Europese Vogelrichtlijn benoemt.
  • Schrap de suggestie dat de Vogelrichtlijn een nee-tenzij principe hanteert ten aanzien van de jacht. De Vogelrichtlijn staat voor een ja-mits benadering van de benuttingsjacht
  • Neem de wildlijst met 48 diersoorten over uit de BeNeLux-overeenkomst en hanteer daarbij de afgesproken indeling in grofwild, kleinwild, waterwild en overig wild.
  • De Wet natuurbescherming stelt Europese en internationale afspraken centraal. Ten aanzien van de jacht wordt hier echter geen recht aan gedaan. De aanvullingswet Natuur van de Omgevingswet biedt de mogelijkheid om deze strijdigheid te repareren.

Onze volledige zienswijze op de Omgevingswet kunt u hier teruglezen

Open de PDF
  • Delen:


Gerelateerd nieuws