Zon op
05:37
Zon onder
21:51
Nachtmodus

Jagersvereniging presenteert standpunt op nulstandbeleid

In de afgelopen maanden heeft de Jagersvereniging zich opnieuw gebogen over het standpunt ten aanzien van het beheer van grote hoefdieren. Dit naar aanleiding van de spontane vestiging van wilde zwijnen in nulstandgebieden en de recente discussies over het loslaten van het nulstandbeleid. Omdat beheer van grote hoefdieren in belangrijke mate door jagers wordt uitgevoerd is een up-to-date landelijk standpunt ten aanzien van dit dossier een vereiste.

Om tot deze hernieuwde visie te komen, heeft de Jagersvereniging ondermeer een lezersenquête uitgevoerd, literatuuronderzoek gedaan alsmede de verschillende standpunten van andere stakeholders ter hand genomen.

De belangrijkste punten uit de hernieuwde visie van de Jagersvereniging zijn:

  • De spontane uitbreiding van grofwild buiten de huidige leefgebieden wordt vanuit het oogpunt van biodiversiteit, jacht en beleving als positief ervaren;
  • Uitbreiding van grofwild buiten de leefgebieden is alleen acceptabel wanneer dit regionaal op breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen en schadepreventie en -vergoeding goed zijn geborgd;
  • Actief beheer van populaties grofwild in en buiten de leefgebieden is altijd noodzakelijk om de verschillende doelstellingen in de groene ruimte met elkaar in balans te brengen en te houden;
  • Alle grondeigenaren en jachthouders verplichten zich actief deel te nemen aan het beheer van populaties grofwild en het tellen en monitoren ervan;
  • Voor effectief beheer moet een breed scala aan methoden en middelen ingezet kunnen worden.

Het volledige standpunt is hier te vinden op: jagersvereniging.nl/nulstand

Foto’s: Eline de Jong

ElineVerwoerd hert spring over raster

  • Delen:


Gerelateerd nieuws