Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Jagersvereniging start pilot onderzoek infectieziekten vossen

Amersfoort – In nauwe samenwerking met het Dutch Wildlife Health Centre is de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging gestart met een pilotonderzoek naar infectieziekten bij vossen. Het doel van het onderzoek is tweeledig. In eerste instantie worden twee verschillende methoden voor het verzamelen van bloedmonsters met elkaar vergeleken. Daarnaast wordt het materiaal gebruikt om te onderzoeken of op basis van antistoffen in het bloed van vossen een indruk kan worden verkregen van de aanwezigheid van infectieziekten in onze leefomgeving. Het onderzoek wordt gecoördineerd door dr. Sjeng Lumeij, die vanuit de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gedetacheerd is bij de Jagersvereniging.

Het onderzoek spitst zich toe op het verzamelen van bloedserum van vossen. Er wordt gekeken of bloed bewaard op filter papier gebruikt kan worden voor tests en of deze methode een goed alternatief is voor vloeibaar serum uit traditionele buisjes. Daarnaast wordt het materiaal verzameld om onderzoek te doen naar infectieziekten. De vos is in Nederland een zeer algemeen voorkomende diersoort. Zij kunnen drager zijn van infectieziekten. Door te kijken naar antistoffen in het bloed van vossen kan een indruk worden verkregen van de aanwezigheid van infectieziekten in onze directe omgeving, ziekten die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van mens en dier.

Voor het verzamelen van de bloedmonsters is inzet van jagers onontbeerlijk. Na het schieten van een vos kunnen jagers bloed afnemen. Dit moet diezelfde dag nog afgegeven worden bij dierenartsen in de provincie die meewerken aan het onderzoek. De Jagersvereniging heeft de jagers en lokale jagersverenigingen (WBE’s) van de provincies Utrecht en Friesland gevraagd om mee te werken aan deze pilot. Om het verzamelen van bloedmonsters goed uit te kunnen voeren, krijgen zij de juiste materialen per post thuisgestuurd. Ook krijgen zij de beschikking over een handleiding en een instructiefilmpje. De bloedmonsters voor de pilot moeten in het eerste kwartaal van 2017 verzameld worden.

De Jagersvereniging vindt het belangrijk dat dit onderzoek plaatsvindt. Laurens Hoedemaker: ‘Hoe vroeger men infectieziekten kan signaleren, hoe beter de bevoegde instanties hierop kunnen reageren. Onze leden – WBE’s en jagers – staan dichtbij de natuur en brengen daar onnoemelijk veel tijd door. Zij zijn daarom ook de aangewezen partij om een bijdrage te leveren aan het verzamelen van het benodigde materiaal.’

  • Delen:


Gerelateerd nieuws