Zon op
08:33
Zon onder
17:08
Nachtmodus

Jagersvereniging kiest haar vertegenwoordigers in de ledenraad

Op 14 oktober jl. werden de kandidaten voor de Ledenraad geïnformeerd of zij al dan niet zijn gekozen in de Ledenraad. Inmiddels is de samenstelling van de Ledenraad ook op onze website geplaatst. U vindt uw vertegenwoordigers op deze pagina.

Er werden in totaal 3.051 stemmen uitgebracht. Volgens deskundigen behoort de Jagersvereniging met een stempercentage van 15% hiermee tot de gemiddelde verenigingen die gebruik maken van stemmingen. 91,2% van de stemmen werd via het internet uitgebracht en slechts 8,8% deed dat per post.

Bij de WBE’s die stemden op hun eigen kandidaten was het resultaat dat bijna 40%  van de WBE’s hun stem uitbrachten.

Er wordt naar gestreefd om nog voor het einde van het jaar een eerste vergadering van de Ledenraad te houden.

Mailcontact

Zodra de nieuwe provinciebesturen zijn benoemd, zal  de secretaris als contactpersoon van het bestuur een emailadres (provincie@jagersvereniging.nl) toegewezen krijgen en zal dat op deze site worden vermeld.

Mailadres doorgeven

287 leden die per post werden benaderd  stemden uiteindelijk via het internet. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer deze leden hun e-mailadres aan ons zouden willen doorgeven, even een mailtje met lidmaatschapsnummer naar: info@jagersvereniging.nl

  • Delen:


Gerelateerd nieuws