Zon op
05:35
Zon onder
21:53
Nachtmodus
Foto: Reinier Enzerink

Jagers willen jachtseizoen voor ganzen verplaatsen – Omroep Gelderland

Dinsdag 21 augustus BOVEN-LEEUWEN – De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit ervoor om het seizoen waarin ganzen geschoten mogen worden te veranderen. Nu loopt dat seizoen van maart tot november op basis van ontheffing, maar de jagers willen liever in het najaar en de winter jagen.

Jager Reinier Enzerink legt uit waarom de Jagersvereniging wil dat er juist alleen in de herfst en de winter gejaagd mag worden op ganzen: “het goeie moment om ganzen te jagen is net begonnen, jagers gaan het liefst niet achter ganzen aan op het moment dat ze aan het broeden zijn, dat ze met kuikens rond lopen. We gaan liever in de winter en de herfst achter ganzen aan, wanneer ook de vraag naar ganzen om op te eten het grootst is.”

Tekst gaat verder onder de video. (fragment begint vanaf 9:18)

De tijd dat er veel vraag is naar ganzen, en de tijd waarbij wij als jagers toch in het veld zijn om bijvoorbeeld hazen en eenden  te schieten. en de tijd waarin er geen vee in de wei loopt, dat is nu ook al het geval. en de tijd waarin het lekker koud is, waar je een gans naast je neer kan leggen en je nog een uurtje kan blijven zitten. als je in de zomer een gans schiet moet je gelijk in de auto stappen naar de koeling rijden anders is hij bedorven, we schieten ganzen niet om ze te laten bederven.

(…)

Faunabeleid
De provincie Gelderland en de Vogelbescherming zien geen heil in het plan van de Jagersvereniging. De provincie heeft in het nieuwe faunabeleid voorgesteld om ten aanzien van de ganzen nu geen tussentijdse wijzigingen door te voeren.

Het huidige beleid loopt in principe tot 2020. Doel van dat beleid is om de schade in de zomer te beperken en rust voor de trekganzen in de winter te garanderen. In september wordt het faunabeleid besproken in Provinciale Staten. Volgens Teun Achterberg van de provincie is verandering open voor discussie. ‘De jager doet het primair voor de boer en de provincie faciliteert dat. De jagersvereniging moet dat goed afstemmen met de andere partijen, zoals de boeren.’

Een verslaggever van Omroep Gelderland is dinsdagochtend mee geweest op ganzenjacht. Luister hier naar het volledige verslag. 

Lokganzen en lokfluit
Het jagen met lokganzen is wel toegestaan. Maar dat is volgens de jagersvereniging niet efficiënt genoeg. Ganzen reageren wel op hun artificiële soortgenoten, maar als die vervolgens geen geluid maken, vliegen ze weer verder.

Dit probleem kan worden verholpen door middel van een lokfluit, waarmee het geluid van ganzen wordt nagebootst. Dit is in diverse provincies al toegestaan, maar nog niet in Gelderland. ‘De wetgever maakt dat mogelijk, dus die discussie kan gevoerd worden’, zegt Achterberg.

(…)


Standpunt ganzen

Standpunt van de Jagersvereniging


  • De Jagersvereniging vindt het belangrijk dat Nederland internationaal verantwoordelijkheid neemt voor het duurzaam in stand houden van de populaties overwinterende en zomerganzen.
  • De jaarlijkse aanwas van de jaarrond in Nederland verblijvende ganzen bedraagt nu meer dan 400.000 stuks. De aantallen winterganzen nemen de laatste jaren ook toe. De aantallen ganzen bevinden zich hiermee ruim boven de duurzame staat van instandhouding, dus kan de ganzenpopulatie duurzaam worden benut tijdens een vast te stellen jachtseizoen.
  • Naast duurzame benutting dient, in verband met de omvang van de ganzenpopulatie, buiten het vast te stellen jachtseizoen schadebestrijding mogelijk te blijven. Lokaal kunnen met vangacties in de ruiperiode van de ganzen (juni-juli) veel dieren in één keer worden gevangen, dit is echter beperkt in tijd, ruimte en geld.
  • De Jagersvereniging vindt dat alle betrokken partijen moeten bijdragen aan een slagvaardige ganzenbejaging, met ruime middelen voor de uitvoerders. Verjaging kan een ondersteunend middel zijn, maar is geen oplossing om op de langere termijn schade te voorkomen. Ganzen verplaatsen zich bij verjaging vaker en dat kost extra energie. Bovendien stopt het de jaarlijkse aanwas van honderdduizenden ganzen niet.

Lees het hele bericht gratis op de website van Omroep Gelderland

omroepgelderland.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws