Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus
Foto: Zweitse Lulof

Jagers voorkomen vogelaanvaringen rond Schiphol

In 2012 zijn afspraken gemaakt over de rol van jagers bij het minimaliseren van het aantal vogelaanvaringen rond Schiphol. Het doel is om het aantal ganzen in de directe omgeving van de luchthaven beperkt te houden, zodat vliegtuigen veilig kunnen starten en landen. Dit doen jagers door ganzen te schieten en door ganzeneieren te behandelen, deze worden geprikt of ingesmeerd met olie zodat de eieren niet uit komen. Ook werden ganzen de afgelopen jaren door een gespecialiseerd bedrijf gevangen en vergast. Op verzoek van de Faunabescherming verbood de rechter onlangs het vangen en vergassen van ganzen, waardoor nu extra inzet van de jagers wordt gevraagd.

90 procent
Om het beleid rond Schiphol vorm te geven zijn twee cirkels om de luchthaven getrokken, een van 10 kilometer en een van 20 kilometer. Binnen deze gebieden krijgen jagers de ruimte om de ganzen te bejagen, met effect. In 2013 stabiliseerde de ganzenpopulatie in de (10 kilometer-zone rond Schiphol, om in 2014 met 5 procent af te nemen. In 2015 verminderde het aantal ganzen dankzij de inspanningen van de jagers zelfs met 14 procent. Van het totale aantal ganzen dat werd gedood in de directe omgeving van de internationale luchthaven werd 90 procent geschoten door jagers, 10 procent werd gevangen en vergast. In de 20 kilometerzone bedroegen deze percentages respectievelijk 65 en 35 procent.

Vossenpredatie
Tijdens een overleg in de Tweede Kamer werd gisteren door een aantal politici gewezen op de mogelijke rol van de vos bij het verminderen van het aantal ganzen rond Schiphol. Daarover zetten wij graag een aantal feiten op een rij:

  • Vossen eten en voeren hun jongen met een beperkt aantal eieren en jonge, niet-vliegvlugge ganzen in het voorjaar. Vossen prederen slechts een klein percentage van de ganzennesten en -jongen. Incidenteel zal het een vos lukken om een broedende, volwassen gans op het nest te verrassen.
  • Vossen doden nauwelijks gezonde, volwassen vliegvlugge wilde ganzen. Deze prooi is voor de vos te vlug en te groot. Daarnaast overnachten wilde ganzen op open water zodat de vos de vogels niet in het donker kan overrompelen.

Vliegverkeer
Vliegende ganzen vormen een gevaar voor het vliegverkeer. Het schieten van ganzen door jagers rondom Schiphol binnen de 10-kilometerzone richt zich op:

  • Vermindering van het aantal ganzen dat leeft binnen deze zone.
  • Het verjagen van ganzen die vliegen tussen hun rustgebied en de foerageergebieden, met name rijpe graanakkers bij Schiphol, waardoor ganzen deze gebieden gaan mijden (gedragsverandering).

Naast het bejagen van de ganzen rond Schiphol wordt hier ook gewerkt met lasers om de dieren te verjagen, een vogelradar om risico’s te signaleren, het tijdig onderwerken van oogstresten en vogelwachten die de dieren verjagen.

Ganzen in Nederland
In Nederland komen de laatste jaren ongekend hoge aantallen ganzen voor. In de winter kan dit oplopen tot bijna 2,5 miljoen winterganzen en in de zomer tot 630.000 zomerganzen. Wanneer daar ook nog de zwanen, smienten en meerkoeten bij worden geteld dan zijn er in de winter dus ruim 3 miljoen grasetende vogels aanwezig. Ze leven grotendeels op economische graslanden en akkers. Jaarlijks bedraagt de ganzenschade in de landbouw circa 70 miljoen euro, waarvan een beperkt deel wordt vergoed.

Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid om een minimum aantal ganzen te herbergen. De daadwerkelijke aantallen zijn vele malen hoger dan het afgesproken minimum.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws