05:23
21:58
Nachtmodus
Social Media

Informatie over Jagen

Social Media

Tableaufoto’s zetten jagers op achterstand

 Sociale media zijn niet altijd even sociaal. Gevraagd en ongevraagd delen individuen die zich al dan niet verschuilen achter een anoniem account hun ongezouten mening met de wereld. Het liefst proberen zij de publieke opinie te beïnvloeden over de rug van degene die in hun ogen absoluut verkeerd bezig is. Wij vernemen regelmatig van leden dat zij openlijk aan de schandpaal worden genageld omwille van hun mening of jachtactiviteiten, doordat privé geposte berichten worden gedeeld op anti-jachtaccounts. Wat kun je hiertegen doen? Beter nog: hoe kun je dit voorkomen?

 De anti-jachtlobby op sociale media probeert de jacht te isoleren. Jagers zijn eigenlijk geen mensen maar slechteriken, een groepje barbaren dat tradities van verre voorouders in leven houdt. Het enige doel is: met eenzijdige beeldvorming de publieke opinie mobiliseren, zodat liever vroeger dan later de jacht wordt afgeschaft.

Polariserende uitingen

Beleefdheid en respect voor elkaars standpunten zijn bij uitingen van deze lobbyclubs ver te zoeken. Op sociale media het gesprek aangaan met types die zich met dit soort polariserende uitingen bezighoudt, heeft dan ook geen enkele zin. Niet doen dus. Het heeft ook geen zin om bij ieder negatief bericht over de jacht er fel op in te gaan. Je wrijft dan veelal in een klein vlekje dat steeds groter wordt. Het enige dat helpt is proactief vanuit jezelf het verhaal van de jager vertellen: het eerlijke en complete verhaal. Gelukkig hebben we daar ook mooie voorbeelden van op accounts van onze leden.

Verhalen in de media worden steeds vaker verteld door middel van (bewegend) beeld. Daar kunnen geen honderd woorden tegenop. In de krant wordt eerst de kop gelezen, dan de foto bekeken, vervolgens het fotobijschrift en de vetgedrukte citaten, alvorens de lezer wellicht overgaat tot het lezen van een artikel. Veel mensen komen zover niet. Zij hebben hun mening al gevormd op basis van de krantenkop, de foto en het bijschrift.

Ook bij sociale media werkt dit zo. Wanneer je als jager een tableaufoto post, ziet een leek alleen een hoopje dode dieren met een lachende man of vrouw met geweer. Dit vertelt niet het hele verhaal van de jager, slechts een fragment. Het schot is maar een klein deel van de jacht en het jager zijn. Maar helaas versterkt een tableaufoto eerder het beeld in de publieke opinie dat jagers schietgrage typetjes zijn die het liefst zoveel mogelijk dieren doden. De tekst die je bij jouw post hebt geschreven wordt waarschijnlijk niet eens gelezen.

Vrijheid van menigsuiting

Sociale media zijn bedoeld om informatie te delen met anderen. Liken, retweeten, delen, reposten… Maar wat als je als jager met naam en toenaam aan de schandpaal worden genageld? Dat was niet de bedoeling toen je de tableaufoto van een geslaagde jachtdag op Facebook of ander sociaal platform postte. In de praktijk blijkt het lastig om wat aan dit soort praktijken te doen, omdat veel wordt vergoelijkt onder de noemer van vrijheid van meningsuiting.

Wanneer er een grens wordt overschreden (in termen van bedreiging, belediging, smaad, laster of het schenden van een portretrecht), is het eventueel mogelijk om het sociale medium te vragen te interveniëren door een bericht op een account te (laten) verwijderen of aan te passen. Bij excessen kan ook worden overwogen om aangifte te doen. In een voorkomend geval beschikt onze juridische afdeling over een korte handreiking: wat te doen.

Het is duidelijk dat het anti-jachtkamp met dit soort praktijken de confrontatie zoekt. Dat lukt niet op basis van feiten of door te zwaaien met het wetboek. Er is immers niets verkeerds aan jagen. Maar als het je overkomt is dat erg vervelend. Zoiets kan je lang achtervolgen. Je moet sterk in je schoenen staan om een tegenwicht te bieden en je niet te laten verleiden tot een oeverloze publieke discussie. Besef dat je na het posten van een foto met dode dieren als jager al achterstaat.

Denk na over de consequenties

Voorkomen is ook hier beter dan genezen. De voor de hand liggende oplossing is om zeer terughoudend te zijn met het plaatsen van onder meer tableaufoto’s op sociale media als Twitter, Instagram of Facebook. Die worden makkelijk uit hun context getrokken en massaal verspreid voorzien van de mening van anti-jachtactivist. Dit soort plaatjes zijn moeilijk van het net te verwijderen. Voordat je besluit jachtfoto’s te delen, is het goed om na te denken over de mogelijke consequenties. Voor de jagersgemeenschap, maar zeker ook voor jou als individu.

Niet-jagers kunnen foto’s van dode dieren – ongeacht de context – als aanstootgevend ervaren. Ons advies is: deel je enthousiasme over een geslaagde jachtdag in een besloten WhatsApp-groep die je vertrouwt. Daarin zitten mensen die snappen waarover je het hebt.
We ontkennen niet dat jagers geschoten dieren ook graag benutten. Onze missie naar niet-jagers bestaat echter uit het vertellen van het complete verhaal van de jacht en wat de jager allemaal doet in het veld om de balans in de Nederlandse natuur te ondersteunen.

Heb je vragen of behoefte aan juridische ondersteuning, neem dan contact op met [email protected]. Wil je tips of meer uitleg over social media, stuur dan een bericht naar [email protected]