05:22
21:57
Nachtmodus

Jagen in Luxemburg

Om in Luxemburg te kunnen jagen moeten Nederlandse jagers een Luxemburgse jachtakte aanvragen. Er zijn dan 2 mogelijkheden voor de Nederlandse jager. Wanneer het bezoek zich tot een enkele maal per jaar beperkt, kan worden volstaan met een logeerakte. Wanneer men vaker naar Luxemburg reist voor de jacht is het aan te bevelen een jaarakte aan te vragen.

Jaarakte

Luxemburg en Nederland erkennen elkaars jachtdiploma. Om die reden kunnen Nederlanders met een jachtdiploma en of Nederlandse jachtakte een Luxemburgse jachtakte voor een jaar aanvragen. Deze moet aangevraagd worden bij Ministère de l’Environnement, department Service permis de chasse, 18 montée de la Pétrusse, L-2918 Luxembourg, tel. 00352 24 78 68 06 (openingstijden van maandag t/m vrijdag van 09:00 -11:30 uur). Wij raden u aan om eerst telefonisch contact te hebben over uw aanvraag met dit departement.

Speciale aandacht hierbij verdient de jachtverzekering. Indien u een jachtverzekering heeft afgesloten bij AON (voor leden van de Jagersvereniging) dan heeft deze een Europese dekking. Het probleem is echter dat in Nederland de verzekering loopt van april t/m maart en in Luxemburg van augustus t/m juli. De autoriteiten in Luxemburg verlangen een bewijs dat u t/m juli van het aankomende jaar bent verzekerd. U kunt bij AON kosteloos een verlenging voor Luxemburg aanvragen t/m juli indien u een jachtverzekering heeft afgesloten AON. Kijk voor informatie op onze pagina Verzekeringen.

Logeerakte

Deze kunnen worden aangevraagd bij de commissaire de district en zijn geldig voor 1 tot 5 dagen. Verzoeken hiervoor kunnen alleen schriftelijk in behandeling worden genomen bij de volgende districten: Commissariat de District de Luxembourg At: 4, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg Tel: 00352 26 44 61-1 Fax: 00352 26 44 03 66 e-mail: [email protected]

Commissariat de District de Diekirch Postal Address: B.P. 153, L-9202 Diekirch

Tel: 00352 80 35 30-1 Fax: 00352 80 28 60 e-mail: [email protected]

Commissariat de District de Grevenmacher Postal Address: B.P. 24, L-6701 Grevenmacher Tel: 00352 75 00 14-1 Fax: 00352 75 88 19 e-mail: [email protected]

De aanvrager dient een uitnodiging mee te sturen van de gastheer in Luxemburg waar deze gaat jagen. Er kan ten hoogste 2 keer per jaar een logeerakte worden afgegeven.

Europese vuurwapenpas en toestemming vragen noodzakelijk

Luxemburg behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dat houdt o.a. in dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europese vuurwapenpas (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is tevens uw vervoersbewijs voor de landen van de EU.

Sinds februari 2022 is het niet meer voldoende om enkel een EVP te bezitten voor het transport van een vuurwapen naar of door Luxemburg. Vooraf het vervoer van vuurwapen(s) dien je ook goedkeuring te hebben gekregen van het Luxemburgse Ministerie van Justitie, specifiek bij de afdeling Service Armes et Gardiennage. Doe je dit niet dan riskeer je inbeslagname van je vuurwapen(s).

Goedkeuring aanvragen

Om voor 1 jaar goedkeuring te krijgen voor het vervoer van je vuurwapen(s) naar en door Luxemburg, dien je het originele Europese Vuurwapenpas op te sturen naar “Ministère de la Justice – Service Armes et Gardiennage – 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg. Bijgevoegd vermeld je dat de wapens op je EVP gebruikt worden voor jacht.

Je krijgt je EVP retour met de autorisatie voor vervoer van je vuurwapen(s). De afdeling behandelt deze aanvragen binnen 24uur. Let wel, het terugsturen van de EVP kan enkele dagen in beslag nemen!

Jachtseizoen

  • Grofwild, ree, damhert, edelhert en mouflon half augustus t/m half december
  • Wildzwijn, januari t/m december
  • Kleinwild, oktober t/m december
  • Waterwild, september t/m januari
  • Vederwild, augustus t/m januari

Meer informatie

Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand Duché de Luxembourg (FSHCL) 15 rue de l’Ecole, L-9167 Mertzig, Luxembourg Telefoon: 00352 26 88 09 88 E-mail: [email protected] Website: http://www.fshcl.lu/home/.

Versie 10 – 2024