06:27
20:46
Nachtmodus

Finland

Nederlandse jagers die in Finland willen gaan jagen, dienen rekening te houden met de volgende formaliteiten en documenten.

Benodigde documenten

  • Een Finse jachtakte (hunting card)
  • Een Europese vuurwapenpas (EVP)
  • Een schriftelijke uitnodiging voor de jacht in Finland
  • Voor enkele soorten een afschotvergunning (licentie)
  • Bij de jacht op hertachtigen en beren: een certificaat dat men met goed gevolg de schiettest heeft afgelegd.

In de praktijk blijkt dat men het beste de jachtakte door de Finse gastheer kan laten verzorgen. Hij dient een kopie van de Nederlandse jachtakte en een kopie van het EVP te ontvangen om de benodigde documenten te kunnen regelen.

Jachtakte (Hunting card)

Iedereen die wil jagen moet elk jaar aan de staat een bijdrage betalen voor het wildbeheer. Het betalingsbewijs hiervan geldt als de jachtkaart voor dat jaar. De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar bepaald door de overheid, de laatste jaren was die € 33,- Om een Finse jachtkaart te kunnen ontvangen, moet de buitenlandse jager aantonen over een geldige jachtakte te beschikken in zijn eigen land. Dit document wordt getoond aan de  Wildbeheervereniging. Hier controleert men de documenten, wordt de bijdrage betaald en een  stortingsbewijs aangevraagd bij het jagersregister. Dit stortingsbewijs dient als de jachtkaart die een jaar geldig is (van 1 augustus t/m 31 juli). Wie geen betrouwbare documenten kan overleggen, waarin het recht om te jagen (jachtakte) uit het eigen land wordt aangetoond, zal het Finse jachtexamen moeten afleggen. De jachtexamens worden georganiseerd door de Wildbeheerverenigingen en aan het afleggen zijn kosten verbonden.

Import van vuurwapens

Een buitenlandse jager kan bij de jacht in Finland zijn eigen wapen en munitie gebruiken of een wapen lenen van zijn Finse gastheer. Jagers uit Nederland dienen een Europese vuurwapenpas (EVP) te overleggen. De in de pas vermelde wapens mogen worden meegenomen voor de uitoefening van de jacht. Naast het EVP dient te worden overlegd een schriftelijke uitnodiging of andere betrouwbare documenten (contract met jachtorganisator) waaruit blijkt dat men aan de jacht zal gaan deelnemen. Het EVP moet gedurende het verblijf in Finland desgevraagd getoond kunnen worden, wanneer men wapens en munitie vervoerd.

Schiettest

Voor de jacht op hertachtigen, eland en beren, dienen schiettesten afgelegd te worden. Deze schiettesten worden georganiseerd door de verschillende wildbeheerverenigingen in de zomer en vroege herfst. Schiettesten zijn openbaar en toegankelijk voor het publiek. Wie slaagt voor de test ontvangt een certificaat dat 3 jaar geldig is. Wie een geldig certificaat heeft van een vergelijkbare schiettest in een ander land of wie schriftelijk bij de wildbeheervereniging kan aantonen dat hij gerechtigd is om dieren van hetzelfde formaat in zijn thuisland te bejagen (Nederlandse jachtakte), hoeft geen schiettest in Finland af te leggen. Er zijn ook nog een aantal andere voorwaarden aan jachtmethoden en uitrusting m.b.t. specifieke dieren. Een jager dient zich op de hoogte te stellen van deze voorwaarden voordat hij gaat jagen.

Opmerkingen

Alle beperkingen die voor Finse jagers gelden, zoals het verbod op het gebruik van loodhagel bij waterwildjacht, zijn ook van toepassing op buitenlandse jagers. Het is ook verstandig om zich vooraf op de hoogte te stellen van de bepalingen m.b.t. toegang voor het publiek, kamperen, het maken van vuur en toegang tot particuliere gronden. De temperaturen in Finland dalen vaak al in de late herfst tot onder het vriespunt en er kan dan al sneeuw vallen. Het is aan te bevelen om warme, waterdichte kleding mee te nemen, zoals rubberlaarzen en regenjassen. Bij de jacht op hertachtigen moeten jagers rode of donkeroranje hoeden en vesten dragen of vergelijkbare kleding is een vergelijkbare kleur.

Meer informatie

Hunters Central Organization (Centrale Jagers Organisatie) Fantsintie 13-14 FIN-01100 ITÄSALMI Tel. + 358 9 2727 810 Fax + 358 9 2727 8130 http://www.riista.fi Engelse versie: http://riista.fi/en/

Versie: 09-2016