05:50
21:39
Nachtmodus

Estland (Estonia)

Nederlandse jagers die in Estland willen gaan jagen, dienen rekening te houden met de volgende formaliteiten en documenten. De Estlandse wetgeving staat toe dat een buitenlandse jager in Estland mag jagen, als hij/zij beschikt over een geldige jachtakte en wapenvergunning (in Nederland in de jachtakte verenigd) in het land van herkomst. De eigenaar van het jachtgebied in Estland, of de gastheer vraagt voor de buitenlandse gast een jachtcertificaat aan. De Estlandse jagersvereniging (EJS) of de jachtverenigingen die door de EJS zijn aangewezen geven jachtcertificaten uit. Een jachtcertificaat kost € 6,50 en een aanvullende grootwild vergunning kost € 4,-

Om de noodzakelijke Estlandse jachtdocumenten aan te kunnen vragen, dient de gastheer te beschikken over een kopie van de Nederlandse jachtakte.

Wapens

Nederlandse jagers mogen hun wapens naar Estland meenemen op basis van hun Europese vuurwapenpas (EVP). Daarbij mag men maximaal 100 patronen meenemen naar Estland. Tevens mag een lokale jager een wapen aan een buitenlander uitlenen voor de jacht als de gast beschikt over een Estlands jachtcertificaat.

Import/export

Een jachtvergunning/protocol geeft toestemming om een trofee uit het land uit te voeren. Controleer echter voor vertrek of het invoeren van trofeeën in Nederland is toegestaan. Voor enkele soorten zal een CITES-verklaring en een Nederlandse invoer vergunning zijn vereist (beer, wolf en lynx).

Europese Vuurwapenpas noodzakelijk

Estland behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dat houdt o.a. in dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europese vuurwapenpas (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie afdeling Korpscheftaken die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is het vervoersbewijs van de wapens voor de landen van de EU. Het opstellen van een EVP is handwerk. Controleer daarom nadrukkelijk of de juiste wapens op de juiste wijze zijn opgenomen. Het voorkomt grote problemen bij grenscontrole!

Belangrijke informatie

De Estlandse jagersvereniging: Estonian Hunters’ Society, Kuristiku 7, EE-10127 Tallin Tel.: + 372 602 59 70, of +372 602 59 72 Fax: + 372 602 59 71 E-mail: [email protected] Website: www.ejs.ee

De meeste leden van de Estlandse Jagersvereniging (Eesti Jahimeeste Selts of EJS) ontvangen buitenlandse gasten). Wie geen contacten heeft bij de aangesloten organisaties kan contact opnemen met de EJS. Hiervoor kan het formulier worden ingevuld op de site van de EJS: www.ejs.ee vervolgens klikken op de Engelse vlag rechtsonder in het scherm. Vervolgens klikken op de knop ‘hunting tourism’ links op de pagina. Vervolgens klikt u op ‘form for foreign hunter’ in de tekst en vult u het formulier in.

Versie: 09-2015