05:22
21:57
Nachtmodus

Rapportage vossentellingen Zeeland 2020-2021

Sinds de vestiging van de vos (vulpes vulpes) in Zeeuws-Vlaanderen is de ontwikkeling van de vossenstand jaarlijks gevolgd en in kaart gebracht. Vossen worden daarom al vanaf 2010 gemonitord door middel van een gestandaardiseerde telling die conform een protocol plaatsvinden. De provincie verleent ontheffing om dit na zonsondergang te mogen doen. Van deze inventarisatie wordt jaarlijks een verslag gemaakt. Dit verslag betreft de Zeeuwse vossenstand in 2020-2021.

Uit de laatste tel- en afschotcijfers blijkt dat de vossenpopulatie in Zeeland snel toeneemt. Dit heeft zeker de komende jaren bij ongewijzigd beheer invloed op kust-, akker- en weidevogelpopulaties. Het behouden van dergelijk biodiversiteit vergt heldere keuzes en maatregelen.

In de politiek is in 2018 al gekozen voor een ruimhartiger beleid gericht op de bestrijding van vossen in Zeeland met Schouwen-Duiveland als vossenvrij eiland. Hoewel hier ambtelijk nog steeds geen invulling gegeven is, lijkt het ruimhartiger inzetten van additionele mogelijkheden vast te lopen op juridische toetsingskaders. Het zou daarom beter zijn om voor heel Zeeland hetzelfde beleid vast te stellen als op Schouwen-Duiveland.

Download het Vossenrapport Zeeland 2020-2021 (2MB)