Zon op
05:53
Zon onder
21:37
Nachtmodus

Draagvlak voor jacht

Onderzoek

Een representatief onderzoek van Zest Marketing met 3000 respondenten naar de opinie en perceptie van de Nederlandse bevolking met betrekking tot de benutting van wild, in de vorm van jacht, beheer en schadebestrijding. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat:

  • 56% van de Nederlanders voorstander is van duurzame benutting van wild uit het landschap (38% neutraal).
  • 62% vindt het belangrijk te weten waar voeding vandaan komt en wat er mee gebeurt in het productieproces (31% neutraal).
  • 45% van de respondenten vindt het belangrijk dat geschoten wild voor consumptie beschikbaar komt (44 % neutraal).
  • 86% van de Nederlanders positief of neutraal staat ten opzichte van bejaging als dieren een gevaar voor het verkeer vormen.
  • 87% positief of neutraal is ten aanzien van bejaging van roofdieren als kwetsbare diersoorten in hun bestaan worden bedreigd.

 

Zest

Zest Marketing, ‘Onderzoek naar de opinies en percepties van de Nederlandse bevolking met betrekking tot de benutting van wild, in de vorm van jacht, beheer en schadebestrijding’, maart 2015

  • Delen: