Zon op
05:50
Zon onder
21:40
Nachtmodus

Cijfers in het kort

Jagen in Nederland in feiten en cijfers

 • Ruim twee miljoen hectare Nederland is jachtveld
 • 56% van de Nederlanders is voorstander van duurzame benutting van wild, 38 % staat hier neutraal tegenover
 • Er wordt gejaagd om te benutten, om te beheren en om te beschermen
  • De Nederlandse jager jaagt ieder jaar gemiddeld:
   • 60 uur om te benutten
   • Ruim 100 uur om populaties te beheren
   • Ruim 350 uur om gewassen te beschermen
  • Nederland telt 27.000 jachtaktehouders, ieder jaar:
   • Dragen zij ruim € 600 miljoen bij aan Nederlandse economie
   • verzetten zij 13.000 FTE vrijwilligerswerk in het landschap
   • investeren zij ruim 350.000 uur om aanrijdingen met groot wild te beperken
  • Verenigd in ruim 300 lokale jagersverenigingen (of: WBE’s), iedere WBE:
   • legt jaarlijks gemiddeld 400 vierkante meter aan bos, akkerranden en houtwallen aan
   • besteedt jaarlijks gemiddeld 500 uur aan tellingen van verschillende diersoorten
   • heeft gemiddeld 125 uur per jaar een Buitengewoon Opsporingsambtenaar in dienst die toezicht houdt in het buitengebied.

 

 • Delen: