Zon op
08:18
Zon onder
18:28
Nachtmodus
Ganzenbejaging

Informatie over Jagen

Ganzenbejaging

 

De laatste jaren is de roep om het verkleinen van de ganzenpopulaties sterker geworden. Toen eind vorige eeuw de jacht op basis van de toen geldende Jachtwet werd verboden, groeiden de populaties van overwinterende en overzomerende ganzen sterk. Aan de Nederlandse jagers de taak om de aantallen ganzen in toom te houden, zodat schade, hinder en overlast worden beperkt. Geschoten ganzen leveren een uitstekende basis voor heerlijke wildgerechten. Alle geschoten ganzen worden benut, het overgrote merendeel komt in particuliere en restaurantkeukens terecht.

Deze grafiek geef de groei van het gemiddeld aantal in Nederland aanwezige ganzen gedurende het jaar weer. De laatste jaren hebben we in Nederland zo’n 500-600.000 ganzen in de zomer, wat in de winter oploopt tot ongeveer 2,5 miljoen ganzen (Bron: SOVON Vogelonderzoek).

Deze grafiek geef de groei van het gemiddeld aantal in Nederland aanwezige ganzen gedurende het jaar weer (1975 – 2013). De laatste jaren hebben we in Nederland zo’n 500-600.000 ganzen in de zomer, wat in de winter oploopt tot ongeveer 2,5 miljoen ganzen (Bron: SOVON Vogelonderzoek).

Lokkers

Naast kennis en kunde over de leefwijze en gewoontes van de ganzen hebben jagers voor een effectieve ganzenbejaging een aantal fysieke zaken nodig: lokkers zijn  hierbij van essentieel belang. Zoals met veel jachtspullen het geval is, kunnen jagers ook hier kiezen uit een uitgebreid aanbod. De belangrijkste overweging hierbij is de effectiviteit van de lokkers, Het effect is afhankelijk van meer factoren dan alleen het type lokgans. De belangrijkste zijn: de ganzensoorten die bejaagd worden, de locatie (het gewas), de weersomstandigheden, de hoeveelheid lokkers en de opstelling. Bij de aanschaf van lokkers zijn ook de transporteerbaarheid en de benodigde opslagruimte belangrijke overwegingen. Immers, alle materialen moeten ook versjouwd worden.

Camouflage

Om als jager effectief te werk te gaan, zul je je in het veld zo onzichtbaar mogelijk moeten maken. Hiervoor zijn twee dingen van belang: je moet zorgen dat je opgaat in het landschap en dat je bewegingen niet zichtbaar zijn. Bij dat eerste moet je denken aan: gebruik maken van een rietkraag, een hutje bouwen tegen een landhek, een rietscherm plaatsen tegen een ruige kant, enzovoort.

Als je vaker op de ganzen gaat in jachtvelden waar het wild relatief vaste vluchtlijnen aanhoudt, kan het lonen om vaste hutten te maken op goede plekken, zoals droge slootkanten. Om je bewegingen te camoufleren, vooral ook op het  moment van aanleggen voor  het schot, moet je met name denken aan het bedekken van je huidskleur met handschoenen en een gezichtsmasker. Om het menselijk silhouet te doen vervagen kan een camouflagejas en/of hoed en pet worden gebruikt.