Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus

Schurft bij vossen

Wat is schurft?

Sinds 2014 zijn er door het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) diverse gevallen van schurft vastgesteld bij vossen afkomstig uit het Leudal, provincie Limburg. Deze ziekte werd voor die tijd nooit eerder vastgesteld in Nederland. Vossen met schurft kunnen worden herkend aan de afwijkende vacht en korsten op de huid.

Besmetting

De ziekte wordt veroorzaakt door de schurftmijt Sarcoptes scabiei. Voor een definitieve diagnose is het noodzakelijk om de schurftmijt aan te tonen door microscopisch onderzoek van een afkrabsel. Geïnfecteerde dieren hebben ernstige jeuk. De variant van deze mijt die bij de vos voorkomt kan ook hond en kat besmetten. Ook mensen kunnen hier last van hebben nadat ze zich hebben besmet met deze parasiet.

Wat is het risico?

De betekenis van deze ziekte voor vossen in Nederland is vooralsnog onduidelijk. Het is onduidelijk waarom de ziekte nooit eerder is vastgesteld en het is onbekend hoe wijdverbreid de ziekte momenteel is. Waarschijnlijk heeft de uitbraak te maken met de omvang toename van de vossenpopulatie. Gebaseerd op ervaringen uit andere landen in Europa kan een mogelijk toekomstscenario worden geschetst. Het best beschreven zijn uitbraken van schurft bij vossen in Scandinavië en Groot Brittannië. Schurft is ook bekend als de belangrijkste doodsoorzaak van gemzen en steenbokken in de Alpen.

Ervaringen uit het verleden

In het midden van de 60er jaren van de 20e eeuw trad een uitbraak op van vossenschurft in Finland, waarschijnlijk vanuit Estland. Tien jaar later verspreidde deze ziekte zich over de vossenpopulatie van Zweden en Noorwegen. Het eerste geval in Zweden werd gerapporteerd in 1972, toen weer een geval in 1975 en binnen 8 jaar was de ziekte over het hele land verspreid en had de vossenpopulatie met meer dan 50% gereduceerd, met een sterfte van 90% in sommige gebieden. Pas aan het eind van de 80er jaren begon de vossenpopulatie zich weer te herstellen. Ook andere landen kennen uitbraken van vossenschurft, zoals Oostenrijk, Denemarken, Italië, Spanje en Groot Brittannië.

Populatie-effecten

Telkens wordt eenzelfde patroon waargenomen: een dramatisch effect op de populatieomvang door hoge sterfte en een langzaam herstel over een periode van 15 tot 20 jaar. Tijdens uitbraken bleken ook honden zeer gevoelig voor de vossenschurft. De uitbraak van vossenschurft in Scandinavië heeft overtuigend de rol aangetoond van vossen op populatieomvang van prooidiersoorten als haas, ree, korhoen. De overleving van reekalveren was significant hoger nadat de vossenpopulatie door schurft was gedecimeerd en zorgde voor een grote toename van de reewildpopulatie tijdens de piek van de schurftuitbraak.

Oproep

Om meer inzicht te krijgen over het voorkomen van scabies-schurft in Nederland, ontvangt het DWHC graag meldingen over levende vossen, en andere dieren met kale schurftachtige plekken. Mail uw waarneming voorzien van informatie over diersoort, locatie, plaats, datum en een foto van het dier naar dwhc@uu.nl. Vindt u een dood dier met kale schurftachtige plekken, vul dan het DWHC-meldingsformulier in op www.dwhc.nl onder de knop: meld hier uw dode dier. Het DWHC neemt dan contact met u op en in overleg wordt besloten het dier al dan niet te onderzoeken.

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft deze brochure gemaakt over vossenschurft

  • Delen: