Zon op
08:38
Zon onder
17:01
Nachtmodus

Jagen tijdens corona

Op 14 januari 2022 heeft er een persconferentie plaatsgevonden waarbij de versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen zijn bekendgemaakt. Omdat ons veel vragen bereiken van leden over het jagen tijdens corona hebben wij de checklist weer geüpdatet. Deelt u deze ook met hen die geen internet hebben? Zodra er wijzigingen plaatsvinden zullen wij de checklist weer updaten.

De Jagersvereniging adviseert haar leden om de COVID-19 gedragsregels na te volgen. Het maximaal oprekken van de COVID-19 gedragsregels schaadt het maatschappelijke draagvlak voor de jacht, waardoor u op de langere termijn uw eigen belangen schaadt.

Meer informatie over corona in Nederland

Corona in Duitsland