Zon op
06:18
Zon onder
21:09
Nachtmodus

Persbericht – Jagen steeds populairder in Nederland, 15 oktober opening jachtseizoen

Amersfoort – Morgen opent het traditionele jachtseizoen. Vanaf 15 oktober tot 31 januari 2015 oogsten jagers verantwoord vijf wildsoorten uit de natuur. Deze benuttingsjacht is in de laatste tien jaar onder Nederlanders steeds populairder geworden. Het jachtseizoen geldt voor de kleinere wildsoorten: wilde eend, houtduif, fazant, konijn en haas.

Publieke opinie: 43% van de Nederlanders oordeelt positief over de jacht
Jagen wint aan populariteit. Onderzoek toont aan dat het aantal Nederlanders dat jagen positief labelt in 2012 was gestegen tot 43%. In 2004 was dat nog 28%. Het percentage Nederlanders dat de jacht afkeurt, is in dezelfde periode sterk gedaald: van 31% naar 18%. Ook uit de ‘Groot Wild Enquête’ van Natuurmonumenten van eind 2013 blijkt dat – als het wild in Nederland wordt geconsumeerd – maar liefst 45% van de Nederlanders positief staat ten opzichte van de jacht.

In Amsterdam is het aantal jagers bijna verdubbeld
De Jagersvereniging ziet een duidelijke toename van het aantal jagers dat in de ‘grote stad’ woont. In Amsterdam bijvoorbeeld steeg het aantal leden van de Jagersvereniging met 45% in 10 jaar tijd. Dat heeft vooral te maken met de groeiende interesse van Nederlanders in de oorsprong van hun voedsel.

Cijfers over jagers en jagen
De Jagersvereniging heeft 21.000 leden. Nederland telt iets meer dan 27.000 mensen met een jachtakte. Alle jagers in Nederland zijn goed opgeleid en investeren veel tijd in het buitengebied. Deze bijdrage aan het beheer van de Nederlandse natuur is gelijk aan zo’n 13.000 FTE’s. Jagers beheren samen ruim 2 miljoen hectare grond: dat is ruwweg heel Nederland met uitzondering van het stedelijk gebied. Anno 2014 vormen jagers dan ook het grootste, landsdekkende vrijwilligersnetwerk in het Nederlandse buitengebied.

<Einde>

Over de Jagersvereniging
De Jagersvereniging behartigt de belangen van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, communicatie en ledenservice.

 

  • Delen:


Gerelateerd nieuws