Zon op
05:37
Zon onder
21:51
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Jacht op vos mag in weidevogelgebieden – Leeuwarder Courant

LEEUWARDEN Jagers mogen in in de Friese weidevogelgebieden met lichtbakken op pad om ’s nachts vossen te kunnen schieten. De provincie geeft daar een ontheffing voor.

De vergunning geldt tot 1 juli volgend jaar, alleen in zogenoemde ‘weidevogelkansgebieden’ waar boeren rekening houden met weidevogels. Predatie is een probleem voor soorten als kievit en grutto die hun eieren of kuikens kwijtraken door roofdieren als de vos. De Flora- en faunawet biedt mogelijkheden om de vos te bestrijden. Het gebruik van lichtbakken is daarbij effectief; vossen zijn vooral ’s nachts actief. Dan moeten dus ook de jagers op pad.

U kunt het hele artikel gratis lezen op Blendle


Noot van de Jagersvereniging provincie Friesland:  De Jagersvereniging Friesland heeft gepleit voor een provinciale dekking, maar dat is helaas niet gehonoreerd. De ontheffing wordt beperkt tot een cirkel van 5 kilometer rond de weidevogelgebieden.

U kunt het hele artikel gratis lezen op Blendle

Blendle.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws