Zon op
05:41
Zon onder
21:48
Nachtmodus
Foto: Ian Wouda

Interview met Alex Datema, voorzitter van boerennatuur.nl in De Jager #6

Op weg naar een landschap waar iedereen blij van wordt

‘De kennis die jagers over hun eigen jachtveld hebben, moeten we beter aanboren.’ Dat vindt Alex Datema. Hij is voorzitter van BoerenNatuur.nl, de overkoepelende organisatie voor agrarische natuurverenigingen. ‘Voor een goed weidevogelbeheer is naast nestbescherming ook predatorenbeheer noodzakelijk.’

BoerenNatuur.nl verenigt 40 lokale en regionale agrarische collectieven. Zij nemen een groot deel van het agrarisch beheer van natuur en landschap voor hun rekening. Bij deze collectieven zijn zo’n 8.000 boeren aangesloten, die samen op ongeveer 80.000 hectare agrarisch natuurbeheer uitvoeren. Datema: ‘Deze ondernemers maken bewust de keuze voor landbouw met integratie van landschap, natuur en waterbeheer in hun bedrijfsvoering. Een natuurinclusieve landbouw, daar streven we naar.’

Met kleine ingrepen kun je veel bereiken: door een strook van twee meter naast de sloot niet te maaien of te bemesten, neemt de diversiteit aan bloemen en planten toe, en ontstaat er dekking voor jonge dieren

Meer biodiversiteit

Daarbij denkt hij aan akkerranden- en slootkantbeheer en de inzet voor het behoud van weidevogels. ‘Maar we willen meer’, zegt Datema. ‘Voor het vergroten van de biodiversiteit van het Nederlandse landschap, willen we alle boeren bereiken, opdat ze gaan nadenken over het vergroten van de biodiversiteit op hun bedrijf. De maatschappij-brede roep om een landschap met meer biodiversiteit kunnen we als agrariërs niet naast ons neerleggen. Dat gaat in ons dichtbevolkte land gewoonweg niet. Als je een toekomstbestendig bedrijf wilt runnen, moet je
niet je hoofd afwenden. Bij dat streven hebben we ook de jagers nodig.’

Samenwerking met WBE’s
Datema wil jagers vooral inschakelen bij het opstellen van een beheerplan als het gaat om de bescherming van weidevogels. ‘Er mag echt wel wat meer beweging komen in de lokale samenwerking tussen WBE’s en agrarische collectieven. Op sommige plekken is deze al heel goed, maar lang niet overal. Terwijl predatie wel degelijk van invloed is op het weidevogel bestand.

Lees het hele interview met Alex Datema verder op Issuu:

  • Delen:


Gerelateerd nieuws