Zon op
05:25
Zon onder
21:48
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Honderden botsingen tussen auto’s en Friese reeën – Leeuwarder Courant

De Leeuwarder Courant besteedt vandaag aandacht aan aanrijdingen tussen reewild en auto’s in de provincie Friesland. Vier jaar lang hebben de wildbeheereenheden de aanrijdingen geregistreerd, waarbij ze naast de coördinaten van de locatie ook het geslacht en de leeftijd van het ree doorgaven. Leeuwarder Courant zette de gegevens op een kaart. Zo kunnen Friezen zien of er bij hen in de buurt veel aanrijdingen zijn.

Uit de kaart wordt duidelijk dat een aantal wegen zeer dodelijk zijn voor reewild. Vooral de weg die door het natuurgebied Rottige Meente loopt, is ‘één lang lint van aangereden dieren’.

Standpunt van de Jagersvereniging over reeën

Preventieve maatregelen

Reewildbeheer bestaat voor een aanzienlijk deel uit preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van reewildspiegels langs autowegen, het uitrasteren van (spoor)wegen, het uitrasteren van kwetsbare landbouw- en natuurgewassen, het aanleggen van wildakkers, het opsporen en veiligstellen van reekalfjes voorafgaand aan maaiwerkzaamheden en voorlichting over recreatie en verstoring van (jong) reewild. Preventie alleen is echter onvoldoende om de beheerdoelstellingen te bereiken. Het plaatsen van rasters hindert ook andere diersoorten. Het reewild dat wordt geschoten is zeer geschikt om te consumeren.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • Reewild is een gewenst onderdeel van de Nederlandse natuur, omwille van zijn eigen, intrinsieke waarde, omwille van zijn ecologische waarde, omwille van zijn belevingswaarde en omwille van de benuttingswaarde voor de mens.
  • Gezien de huidige omvang van de reewildpopulatie is duurzame benutting van het reewild ter verkrijging van voedsel voor de mens verantwoord en gerechtvaardigd.
  • Het doden van reewild met het geweer is een selectieve beheermethode.
  • Aanrijdingen met reewild veroorzaken materiële en letselschade voor automobilisten, welzijnsschade voor het reewild (aangereden dieren die niet meteen dood zijn, moederloze nakomelingen na het doodrijden van zogende geiten) en  doodgereden reewild vaak niet meer geschikt voor consumptie.
  • Het werkgebied van een Wildbeheereenheid is bij voorkeur voldoende robuust en beslaat een zodanige oppervlakte dat het vaak territoria van honderden tot duizend of meer reeën bevat. Daar bevindt zich ook de actuele kennis van de plaatselijke omstandigheden en kan gecoördineerd beheer op maat worden toegepast. Het beheer van reewild is daarom het best geborgd binnen een Wildbeheereenheid.

Het bovenstaande is een samenvatting van het algemene standpunt op dit thema, hier vindt u het volledige standpunt beheer reeën Jagersvereniging. Hieronder treft u een opsomming van soortspecifieke toevoegingen aan het standpunt.

 

Lees het hele artikel op LC.nl

Honderden botsingen tussen auto's en Friese reeën - ook in mijn buurt?
  • Delen:


Gerelateerd nieuws