Zon op
05:28
Zon onder
21:57
Nachtmodus

Hoeveel ganzen tel jij?

Zaterdag worden er door jagers en organisaties in heel Nederland overzomerende ganzen geteld. Deze jaarlijkse telling geeft een beeld geven van de aantallen en gebieden waar overzomerende ganzen voorkomen.

Overzomerende ganzen verorberen in Nederland dagelijks bijna 250.000 kilo voedsel. Meestal gras van boerenland maar ook graanresten of andere plantendelen. Naast schade aan landbouw is er gevaar voor vliegverkeer en schade aan kwetsbare natuur. Toch horen ganzen hier thuis, maar niet in de immense aantallen. Afgesproken is om schade flink naar beneden te brengen tot het niveau 2005. Verjagen kan maar legt het probleem elders neer en wel in versterkte mate. Ze moeten toch ergens eten en dat extra vliegen kost ook energie.  Minder ganzen is minder schade en is een structurele oplossing.

Twisten
Hoeveel ganzen er precies zijn weet niemand. Ook vogelaars hannessen met exacte aantallen en doen schattingen.  Maar als je ze ieder jaar op dezelfde manier telt, kom je al een heel eind. De zomertellingen van de jagers kwamen vorig jaar op circa 630.000 overzomerende ganzen. Omdat het in de ecologie een sport lijkt om over ieder getal te twisten, is dat ook hier het geval.

Feiten zijn feiten
Daar is geen reden toe. Landschap Noord-Holland en jagers hebben in 2014 een simultaantelling uitgevoerd. Dubbel werk, maar goed dat het een keer is gebeurd. Jagers kwamen voor de hele provincie Noord-Holland in 2014 op 119.090 ganzen en LNH op 120.524 ganzen. Dat is ongeveer 1 % verschil. Een nauwkeuriger vergelijking naar een beperkter aantal exact vergelijkbare telgebieden leverde een verschil op van 7%. Wetende dat er op verschillende tijdstippen van de dag werd geteld. Geen verschillen dus om over te debatteren. Feiten zijn feiten.

In 2015 worden wederom door jagers, terreinbeheerders en vogelaars samen geteld – dit kost bijna 15.000 manuren. Wat dat oplevert? De gegevens worden eerst uitgewerkt, vergeleken en gevalideerd. Dubbeltellingen eruit en dan per provincie bepaald. De Jagersvereniging maakt daarna het landelijk overzicht. Ook benieuwd? We houden u op de hoogte.

Wim Knol – Ecoloog van de Jagersvereniging

Reageren? Mail onze afdeling ecologie: ecologie@jagersvereniging.nl of reageer via onze Facebook-pagina
#jagerstellen

  • Delen:


Gerelateerd nieuws