Zon op
07:05
Zon onder
20:16
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Hoeksteen- column van de voorzitter in De Jager #12

Op 16 juli vond de landelijke telling van overzomerende ganzen plaats. Onze wildbeheereenheden en hun leden nemen daarbij een sleutelpositie in. Zij voeren immers de tellingen in het overgrote deel van Nederland uit.

Kennis- en adviesbureau CLM deed in 2014 onderzoek naar de waarde van de jacht. Het onderzoek had tot doel om de waarde van de jager en de WBE voor de Nederlandse maatschappij in beeld te brengen. De Jagersvereniging zette recent de cijfers met betrekking tot de WBE’s uit dat onderzoek op een rij.

Dat leidde tot verrassende uitkomsten: zo bleken WBE’s jaarlijks meer dan 150.000 uur aan tellingen te besteden, vervullen BOA’s in dienst van de WBE’s voor bijna 40.000 uur aan toezicht op criminaliteit en besteden WBE’s jaarlijks gemiddeld 2.800 uur aan het plaatsen van wildspiegels. Als alle uren opgeteld en omgerekend worden, komt de waarde aan vrijwilligerswerk door de gezamenlijke wildbeheereenheden uit op ruim € 2,3 miljoen per jaar.

De WBE’s zijn ontstaan in de jaren tachtig en hebben inmiddels hun positie verworven in onze samenleving. Dit wordt bekrachtigd in de nieuwe wet Natuurbescherming. Terechte waardering voor het werk van de WBE! Wanneer de wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 in werking treedt moet iedere jachthouder met een jachtakte verplicht lid zijn van de WBE. Van de wildbeheereenheid wordt verwacht dat zij duidelijk regie voert op de tellingen, beheer, schadebestrijding en registratie van afschot die in haar werkgebied plaatsvinden.

De WBE krijgt het ultieme sturingsinstrument in handen, omdat zij jagers die niet meewerken kan schorsen en royeren. Dat instrument zal echter zeer zorgvuldig gehanteerd moeten worden, omdat de consequenties voor de jager groot zijn: geen lid meer van de WBE betekent voor de jachthouder vaak verlies van de jachtakte. Deze zaken brengen nieuwe, extra werkzaamheden met zich mee voor de WBE-bestuurders.

De experts op het verenigingsbureau ondersteunen de wildbeheereenheden bij de overschakeling naar de nieuwe wet. Wij vinden het belangrijk dat dit zo vloeiend mogelijk verloopt. Daar heeft niet alleen de WBE, maar ook iedere individuele jager belang bij.

WBE’s, ze worden niet voor niets hoeksteen van het jagen in Nederland genoemd. Een welverdiend chapeau!

Noot van de redactie: deze column verscheen in nummer 12 van De Jager, die op 9 september bij onze leden werd bezorgd.

 

Daan van Doorn

Voorzitter landelijk bestuur
  • Delen:


Gerelateerd nieuws