Zon op
05:25
Zon onder
21:48
Nachtmodus

Heeft u in 2017 kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval?

Enkele provincies bieden een tegemoetkoming in de kosten

 

De provincies willen gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2017 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval een tegemoetkoming bieden in de vorm van subsidie. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe stellen in 2018 de subsidie niet open. Reden hiervoor is dat er vorig jaar in deze provincies niet of nauwelijks afvaldumpingen van synthetische drugs bij de politie zijn gemeld.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • er is sprake van illegale dumping van drugsafval;
  • het drugsafval is afkomstig van productie van synthetische drugs;
  • de aanvrager is zakelijk gerechtigd (bv eigenaar van de grond waarop de drugsafval is gedumpt) of de aanvrager is de gemeente waarbinnen het drugsafval is gedumpt;
  • er is aangifte gedaan bij de politie van de illegale dumping van drugsafval met daarbij een kaart, foto’s en beschrijving van de aangetroffen afvalstoffen;
  • het drugsafval is verwijderd in de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017;
  • het afval of de bodemverontreiniging is verwijderd volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving en door een erkende verwijderaar;

de aanvrager overlegt bij de aanvraag een bewijs van aangifte, een bewijs van de gemaakte kosten aan de hand van factuur en een bewijs van de verwijdering en het afvoer van het afval door een geldig afvalstroomnummer dat door het Landelijke Meldpunt Afvalstoffen is afgegeven en/of een saneringsverslag in geval van een bodemverontreiniging.

Overige voorwaarden voor de subsidie zoals wie in aanmerking komt, de maximale hoogte van de subsidie en het plafond van de subsidie kunt u vinden in de subsidieregeling opruiming drugsafval van uw eigen provincie.

Indienperiode

Niet iedere provincie hanteert dezelfde openstellingsperiode.

Op dit moment kunt u in de volgende provincies subsidie aanvragen:

Zeeland: 1 februari 2018 tot en met 30 juni 2018
Noord-Holland: 15 februari 2018 tot en met 15 augustus 2018
Limburg: 15 maart 2018 tot en met 31 juli 2018
Gelderland: 1 april 2018 tot 1 september 2018
Noord-Brabant: 4 april 2018 tot en met 5 juli 2018
Zuid-Holland: 1 mei 2018 tot en met 31 augustus 2018

Provincie Gelderland – Verwijdering drugsafval

Provincie Noord-Holland – Subsidie opruiming drugsafval

Provincie Zeeland – Aanpak dumping synthetische drugsafval

Provincie Zuid-Holland – Subsidieregeling opruiming drugsafval

Provincie Noord-Brabant – subsidie opruimen drugsafval

  • Delen:


Gerelateerd nieuws