Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus
Foto: Bas Worm

Grenzen aan de populatiegroei? Reportage over jachtvrij Deelerwoud in De Jager

Jachtvrije zone op Zuidoost-Veluwe

Op de glooiende heide, in het niet voor publiek toegankelijke rustgebied, niet ver van ecoduct Terlet over de A50, staat een roedel roodwild in het Deelerwoud. Hindes, smaldieren, kalveren, een paar spitsers en een ouder hert. Ze zijn alert en houden de terreinwagen van faunabeheerder Jaap Krul nauwlettend in de gaten. Pas als het roedel zich in een lang lint richting dekking begeeft, kunnen we de dieren tellen. Het zijn er ruim 50.

Tekst: Berend te Hennepe (Dit artikel verscheen op 10 juni in De Jager #8 )

We bevinden ons in het Deelerwoud, waar Natuurmonumenten sinds 2001 de edelherten en damherten niet meer bejaagd en sinds een paar jaar ook de wilde zwijnen een permanente schoontijd genieten. Reeën komen door de hoge dichtheden van rood- en damwild nog slechts sporadisch voor. Hoeveel herten er in het 1230 hectare grote gebied lopen? Afgaande op twee voorjaarstellingen, een schijnwerpertelling en jaarrondtelling van de faunabeheerders is de voorjaarsstand van de edelherten op 460 stuks vastgesteld. Damherten laten zich lastig tellen, blijkt ook deze avond. Overal duiken roedeltjes dammen op, constant in beweging en zich mengend met andere groepen. Een exacte telling is onbegonnen werk, maar de stand ligt vermoedelijk ruim boven de 500 dieren.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws