Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Gratis artikel – Bejagen van vossen in De Jager #1

Momenteel komt de vos in vrijwel heel ons land voor. Inmiddels in zulke aantallen dat dat ten koste gaat van andere soorten. Zeker wanneer het een predator aan de top van een voedselketen betreft die een directe invloed uitoefent op de aantallen prooidieren.

Standpunt vossen
De Jagersvereniging is van mening dat de vos in kleine dichtheden een belangrijke rol heeft in de natuur. Echter, door het grote voedselaanbod in ons land (slachtoffers van het verkeer en afval in bewoond gebied) groeit het aantal vossen snel. De aan- of afwezigheid van voedsel reguleert dus niet meer de vossenpopulatie. Hiermee is de vos een onwenselijk grote risicofactor voor kwetsbare diersoorten. Lees het volledige standpunt vossen.

Van de kuikens valt 60 tot 75% ten prooi aan predatoren
Wanneer een populatie onder een kritiek minimum komt, kan predatie door roofdieren weidevogels fataal worden. Met een vossenpopulatie van 50.000 tot 130.000 dieren, 500.000 zwarte kraaien en 162.000 verwilderde huiskatten in het buitengebied is de druk op weidevogels groot.
Op dit moment komt slechts 52 tot 54% van de weidevogelnesten uit. Van 24 tot 27% van de nesten die verdwijnen, is predatie door roofdieren de oorzaak. 60 tot 75% van de kuikens valt vervolgens ook ten prooi aan roofdieren.
Het is niet voor niets dat jagers in en om weidevogelgebieden door verschillende beschermingsorganisaties wordt gevraagd mee te werken aan het bejagen van de vos.

Tips voor vossenbejaging
Dit gratis artikel geeft de jager tips om de vos te bejagen.

 

  • Delen:


Gerelateerd nieuws