Zon op
05:29
Zon onder
21:43
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Goed eikeljaar helpt wilde zwijnen – artikel De Limburger 2 oktober 2017

In dagblad De Limburger verscheen een artikel over de toename van wilde zwijnen in de provincie. Om de jagers te helpen het aantal zwijnen binnen de perken te houden, gaat de provincie Limburg een deel van hen voorzien van nachtkijkers. Daarnaast wordt er geld uitgetrokken om jonge jagers op te leiden voor het schieten van zwartwild.

Wilde zwijnen worden steeds talrijker in het Limburgse buitengebied. Het aantal dat daar jaarlijks wordt afgeschoten is in de periode 2000 tot en met 2016 gestegen van 9 naar 651 wilde zwijnen. De teller voor 2017 staat nu al op 535 exemplaren.

De provincie Limburg heeft in de afgelopen jaren de mogelijkheden voor jagers bij het schieten van zwartwild verruimd. Nachtzichtapparatuur is toegestaan en ook geluidsdempers mogen binnen de vergunning van de provincie Limburg worden gebruikt. De landelijke wetgeving bepaalt echter dat geluidsdempers alleen door daartoe aangewezen ambtenaren, politie en krijgsmacht mogen worden gebruikt. Wat de Jagersvereniging betreft is het zaak om deze mogelijkheden niet alleen via provinciale vergunningen te bieden, maar ook door de landelijke wetgeving hierop aan te passen.

Daarnaast pleit de Jagersvereniging voor het verruimen van mogelijkheden om wilde zwijnen te bejagen door het invoeren van ‘bewegingsjacht’. Tevens dient het wild zwijn aan de Nationale Wildlijst te worden toegevoegd, omdat de soort duurzame benutting toestaat. Daar waar nodig kunnen dan provinciaal aanvullende maatregelen worden getroffen.

Lees het hele artikel in dagblad De Limburger (dd 2-10-2017) hier:

Jagers krijgen nachtkijkers van provincie in strijd tegen everzwijnen
  • Delen:


Gerelateerd nieuws