Zon op
05:25
Zon onder
21:48
Nachtmodus

Gekwaak

Het geweer stond nog naast het bed. De jager en zijn jagersvrouw waren dus nog in diepe slaap. Zachtjes deed de jagersdochter de slaapkamerdeur dicht, rende naar haar zusjes en duwde ze uit de lakens. ‘Wakker worden stelletje lapzwansen’, riep ze zo hard als ze kon en binnen mum van tijd waren de jagerskinderen op de been en renden giechelend in hun nachthemd de tuin in. ‘Wie het eerst bij de grote vijver is’, riep de oudste dochter en ze zette het op een lopen. Maar eenmaal bij de vijver aangekomen wachtte hen een verrassing. Het water lag als versteend in de bedding. Er klonk, zoals anders, geen luid gekwaak. Beteuterd stonden de jagerskinderen daar met hun blote voetjes in het gras en een oude boterham in de hand. De stilte was oorverdovend. Er was geen eendje meer te zien.

Diezelfde dag nog lieten de vogelbeschermers een onderzoek instellen. Een onderzoek dat pas in de zomer afgerond zou zijn, maar waarvan de eerste bevindingen (‘de eendenpopulatie daalt’) voortijdig naar buiten lekten. Vrijwel onmiddellijk eiste in het parlement een Kamerlid een verbod op de eendenjacht. De grootste natuurbeschermingsorganisatie van het land stak ook de beschuldigende vinger uit naar de jagers en de media kwaakten vrolijk met de anti-jagerslobby mee. Vermoeid zakte de jager onderuit in zijn stoel voor de haard en wierp woedend de ‘misschien-wel-de-beste-krant-van Nederland’ in het vuur.

‘Zijn we in dit land nu helemaal gek geworden’, fulmineerde hij. ‘Niemand weet de oorzaak, en niemand weet of er überhaupt wel iets aan de hand is, maar de jagers krijgen weer de schuld. Niemand heeft het over de toename van het aantal vossen en verwilderde katten, predatie door roofvogels, onze moderne landbouwmethodes, voedselaanbod en kale slootkanten waar geen eend meer veilig kan broeden. Als ik een eend was zou ik ook mijn heil elders zoeken. En trouwens… iedereen weet dat populaties altijd fluctueren, dat doen ze al sinds ze bestaan. Dat is een volstrekt natuurlijk proces. Dus waar hebben we het eigenlijk over?’

‘Ach jagerlief’, zei de jagersvrouw, ‘maak je toch niet zo druk. Die mijnheer van de PvdA is nog boos omdat hij bij zijn vorige aanval op de jagers bakzeil heeft gehaald, die groene jongens grijpen elke kans om een jager een pootje te lichten aan en de vogelbeschermers moeten hun bestaansrecht ook bewijzen.’ Dat weet je nu toch wel? Lachend nam de jagersvrouw plaats op des jagers schoot en streek hem liefdevol door de haren. Het duurde niet lang of de jager viel in een diepe slaap en droomde hoe duizenden eenden neerstreken op de vijver in de tuin. Het was een eenden-tsunami van Bijbelse proporties. Zwart kleurde de lucht en in gehele land werd het apocalyptische geklets van een handvol groene doemdenkers gesmoord in oorverdovend gekwaak.

Oswin Schneeweisz

Oswin Schneeweisz werpt een persoonlijke blijk op actuele onderwerpen uit de wereld van radio, krant, televisie en internet.
  • Delen:


Gerelateerd nieuws