Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus
Foto: Jeroen Verschoor

Geen inspanningsverplichting in ganzenrust- en foerageergebieden vereist – BIJ12

De winterperiode is weer begonnen. Voor grondgebruikers met percelen gelegen in ganzenrust- en foerageergebieden geldt,  in de periode dat deze gebieden zijn aangewezen,  geen inspanningsverplichting om voor een tegemoetkoming in eventuele ganzenschade in aanmerking te komen. Buiten deze gebieden geldt het normale beleid.

Bron: BIJ12 – Unit Faunafonds

Dit normale beleid houdt in dat voor tegemoetkoming in schade, veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten, er altijd een machtiging of een ontheffing op basis van Flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Dit is niet het geval als expliciet uit provinciaal beleid blijkt dat voor een bepaalde diersoort, periode of gebied geen machtiging of geen ontheffing wordt afgeven.

Voor grondgebruikers geldt in veel gevallen een inspanningsverplichting om schade te voorkomen en te beperken. Onder deze inspanning verstaat het Faunafonds dat een verleende machtiging of ontheffing adequaat wordt ingezet. Dit houdt in dat de machtiging of ontheffing minimaal twee keer per week gebruikt wordt om schade te bestrijden door middel van afschot.

Voor vragen over de aanvraag en het gebruik van machtigingen kunt u contact opnemen met uw Faunabeheereenheid (FBE).

Verder lezen op de website van BIJ12 - unit Faunafonds

www.bij12.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws