Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus
Foto: Andrew Balcombe

Gedeputeerde Staten Zeeland keurt faunabeheerplan “Jacht en vrijgestelde soorten” goed

Afgelopen vrijdag is het Zeeuwse Faunabeheerplan onderdeel, jacht en vrijgestelde soorten goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Om de jacht op vrijgestelde soorten na 1 maart te kunnen voortzetten is onder grote tijdsdruk een werkbaar faunabeheerplan opgesteld. Er was een korte inspraaktijd voor de WBE’s en de Jagersvereniging.  Namens alle WBE’s heeft de jagersvereniging een schriftelijke reactie ingediend. Veel van onze opmerkingen zijn overgenomen in het definitieve document.

Ondanks de tijdsdruk waaronder het stuk geschreven is het een goed werkbaar faunabeheerplan geworden. De invoering van dit faunabeheerplan betekent dat jagers vanaf nu verplicht zijn om hun tellingen en het aantal geschoten dieren digitaal in het systeem van de Faunabeheereenheid vast te leggen. Met deze registratie voldoen de jagers in de provincie Zeeland aan de wettelijke verplichting om transparant te zijn over beheer en benutting van dierpopulaties.

Belangenbehartiging
Het behartigen van de  belangen van alle leden is de belangrijkste taak van de Jagersvereniging. Op deze taak zet de Jagersvereniging hoog in. Een groot deel van de activiteiten van de vereniging wordt hierop afgestemd. De Nederlandse jagers rekenen op de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging om te kunnen blijven jagen, met zo weinig mogelijke bureaucratische last. Om dit doel te bereiken heeft de Jagersvereniging zes regiomanagers en een landelijke belangenbehartiger in dienst.

Het volledige faunabeheerplan Zeeland 2017 – 2019 leest u hier:Gerelateerd nieuws