Zon op
05:26
Zon onder
21:47
Nachtmodus

Geachte mevrouw de Wrede – Column van Oswin Schneeweisz in De Jager #7

Geachte mevrouw de Wrede,

Nu u, zo las ik onlangs in het Noordhollands Dagblad, via een brief aan Gedeputeerde Staten de hetze wil beëindigen die boeren en jagers tegen mij en mijn soortgenoten voeren heb ik geen andere optie dan ook maar eens de pen ter poot te nemen. Iets wat vossen inderdaad normaliter alleen in sprookjes doen, maar soms – zoals uw partijgenoten al te goed weten- heiligt het doel de middelen, nietwaar?

Natuurlijk ben ik gevleid door het feit dat u, als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Groningen, het voor mij en mijn soortgenoten opneemt. Ons imago heeft eeuwenlang slechtere tijden gekend. Wij zijn content met de aaibaarheidsfactor die u ons toedicht, maar tegelijkertijd voelen wij ons daardoor tot op het bot gekrenkt. Dat mijn bestaan, zoals u stelt, wordt bedreigd door jagers en boeren is tot daaraan toe. Daar hebben wij mee leren leven. U verloochent echter ons bestaan door te ontkennen wat wij in het diepst van ons wezen zijn: een roofdier.

In uw brief lees ik dat wij een belangrijke rol in het ecosysteem spelen. Door muizen te bejagen, gaan we de verspreiding van de ziekte van Lyme tegen en bovendien houden we de ganzenpopulaties kort. Het zal je maar gebeuren. Ben je eeuwenlang bezig een beetje reputatie op te bouwen als de Al Capone van de polder, word je plotseling ingelijfd in het kamp van de natuur-fetisjisten. Voor je het weet sta je dan met je snuit op zo’n glossy verkiezingsposter te grijnzen als het liefste meisje van de klas.  Mijn grootrekelzaliger draait zich om in zijn graf als hij verneemt, zoals u beweert, dat wij vossen niet  in staat zijn een jong schaap te pakken.

Laat ik er duidelijk over zijn: wij roofdieren zijn opportunisten. We grijpen wat ons voor de bek komt: en dat zijn soms een paar eendenpullen, een haas (die jonge zijn nog lekker mals en makkelijk te krijgen), een jong schaap of een heel nest grutto’s. Wat die laatste soort betreft wil ik u mijn steun betuigen. Ook wij vossen staan volledig achter uw strijd voor het behoud van de weidevogel. Wij vinden het de laatste tijd ook wat stilletjes in het veld. Er liggen steeds minder grutto’s en kieviten voor onze bouw.

U heeft natuurlijk gelijk als u stelt dat wij dat niet alleen aan onszelf te danken hebben. Het ligt natuurlijk aan de moderne landbouw, maar ook wij vossen willen ons gehoord voelen en gerespecteerd worden om onze intrinsieke waarde. Je bent nu eenmaal roofdier of niet. Wat dat betreft wijs ik u graag op het onderzoek van Altenburg en Wymenga uit 2011 waaruit blijkt dat wij vossen verantwoordelijk zijn voor 57,5 procent predatie op nesten. Verder wens ik u veel succes met uw strijd voor het behoud van de weidevogel, want als het aan mij en mijn soortgenoten ligt kunnen er niet genoeg rondfladderen op onze mooie Hollandse weide.

Hoogachtend, Reintje de Vos

Oswin Schneeweisz

Oswin Schneeweisz werpt een persoonlijke blijk op actuele onderwerpen uit de wereld van radio, krant, televisie en internet.
  • Delen:


Gerelateerd nieuws