Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Ganzenschade blijft stijgen – Vakblad Natuur Bos Landschap

Vorig jaar steeg de getaxeerde schade aan de Nederlandse landbouw boven de 23 miljoen euro, waarbij 93% voor rekening van ganzen kwam. In het noordwesten van ons land kan de schadepost oplopen tot 1000 euro per hectare als brandganzen, voordat ze naar hun broedgebieden trekken, massaal weilanden kaalvreten.

Bij12/Faunafonds verwacht dat de ganzenschade dit jaar verder zal toenemen. Een aantal factoren is hiervoor verantwoordelijk. Zo is sprake van een verlenging van het ganzenseizoen: kolganzen arriveren eerder en brandganzen vertrekken later. Ook het door de provincies gevoerde beleid om de ganzenschade te beperken is van belang. Aangezien er dit jaar geen grote wijzigingen worden doorgevoerd, zal dit niet tot vermindering van schade leiden. Een derde belangrijke factor is de gewasprijs. Door de afgelopen stijging van de prijs van voorjaarsgras zal, bij een gelijkblijvende hoeveelheid schade in kilogrammen, de voorjaarsschade toch met ruim 14 procent stijgen.

Daarbij komt dat een blik op de schadetrends van de vier belangrijkste schadeveroorzakende soorten (grauwe-, brand-, kol- en rotganzen) een duidelijke stijging te zien geeft. Bij12 verwacht dan ook dat het getaxeerde schadebedrag dit jaar zal stijgen tot boven de 23 miljoen euro.

Bron: Vakblad Natuur Bos Landschap, september 2017

  • Delen:


Gerelateerd nieuws