Zon op
06:18
Zon onder
21:09
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Ganzenjacht in Nederland door buitenlandse jagers

In de media is deze week aandacht voor buitenlandse jagers die in Nederland tegen betaling ganzen kunnen bejagen. De Partij van de Arbeid stelde hierover Kamervragen. Omdat ook de Jagersvereniging vragen van media en van haar leden ontving over de omvang en de werking van dit jachtaanbod zetten wij hieronder een en ander uiteen.

Alle jacht in Nederland, dus ook de ganzenjacht, is aan strenge regels gebonden. Deze regels gelden voor de Nederlandse jagers en voor iedereen uit het buitenland, die in Nederland gaat jagen. Voordat een jager uit het buitenland in Nederland mag en kan jagen, wordt hij of zij aan een strenge controle onderworpen. Die controle betreft de buitenlandse jachtakte inclusief het te gebruiken jachtgeweer. De buitenlandse jager kan alleen jagen onder begeleiding van een Nederlandse jager met een jachtakte. De Nederlandse jager die de buitenlandse jager begeleidt, is verantwoordelijk voor zijn of haar metgezel en ook diens handelen.

Naast de geldende Nederlandse wet- en regelgeving dient de buitenlandse jager zich ook te committeren aan het geldende Faunabeheerplan van de desbetreffende provincie en de gedragscode van de jagers waarin een respectvolle omgang met de omgeving en het dier centraal staat.

Jagen in Nederland dient altijd een doel: beschermen, beheren en/of benutten. Voor de bejaging van ganzen is dat veelal het beheren van de grootte van populaties dan wel het voorkomen van schade aan gewassen. Net als de andere (eetbare) wildsoorten wordt ook het vlees van de gans geconsumeerd in Nederland.

De Jagersvereniging is niet de instantie die registreert hoeveel buitenlandse jagers er in Nederland jagen.

Verder lezen

  • Delen:


Gerelateerd nieuws