Zon op
05:37
Zon onder
21:51
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Gans op nationale wildlijst – De Telegraaf

Jagers willen dat de grauwe gans door de overheid op de nationale wildlijst wordt gezet. Daarmee wordt het voortaan makkelijker de vogels te bejagen.

Ganzen mogen nu alleen bij wijze van uitzondering worden geschoten. Provincies moeten daar de opdracht voor geven. De jagers stellen echter dat de grauwe gans in zulke grote aantallen in ons land voorkomt dat er geen belemmering zou moeten zijn om de vogel op de wildlijst te zetten.

Op dit moment staan er maar vijf andere diersoorten op de wildlijst. Dat zijn fazanten, konijnen, hazen, houtduiven en wilde eenden. De overheid heeft volgens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJ) duidelijke spelregels voor deze nationale wildlijst. De regels die provincies hanteren voor de overige diersoorten waar soms op gejaagd mag worden ’is een lappendeken’, stelt de KNJ.

„Door de grauwe gans ze op de wildlijst te plaatsen, laat de overheid zien dat de populatie ganzen zodanig groot is dat er duurzaam ganzen geschoten kunnen worden om op te eten. Bovendien gelden dan landelijke eenduidige regels met veel minder bureaucratie.”

De jagers doen hun pleidooi op de dag dat de landelijke cijfers van de telling van overzomerende ganzen wordt gepubliceerd. Deze cijfers laten zien dat de aantallen ganzen voor het eerst sinds de hervestiging en introductie van de grauwe gans, zo’n 40 jaar geleden, zijn gedaald.

Het aantal getelde ganzen kwam in 2015 uit op 598.000, stelt de KNJ. Dit is een afname van 1 procent ten opzichte van 2014 toen er 609.000 ganzen geteld werden. In de afgelopen jaren groeide het aantal ganzen jaarlijks met 20 tot 37 procent.

Uit de tellingen kan volgens de jagers worden vastgesteld dat de jarenlange groei van de landelijke populatie nu voor het eerst is omgezet naar een lichte afname. De afname geldt voor alle soorten, behalve voor de nijlgans. Die nam in aantal toe

Verder lezen in De Telegraaf?

telegraaf.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws