Zon op
06:12
Zon onder
21:17
Nachtmodus
Foto: Jan van der Greef

Fryslân haalt de 10.000 grutto’s niet – Leeuwarder Courant

Het streven van de provincie om in 2020 de gruttostand op te krikken tot tienduizend paartjes, lukt niet als er niks extra’s wordt gedaan.

Dit blijkt uit een tussenevaluatie van de ‘Greidefûgelnota’. Het blijkt dat in gebieden waar aan speciaal beheer wordt gedaan, de weidevogelstand stabiliseert. Daar is in de provincie 23.000 hectare van.

Op het gangbare boerenland, waar niks extra’s voor de vogels wordt gedaan, gaat de stand jaarlijks met 6 tot 19 procent achteruit.

Groot probleem is nog altijd de predatie. Veel eieren en kuikens worden geroofd door dieren als vossen en steenmarters.

Lees het gehele artikel in de Leeuwarder Courant

www.LC.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws