Zon op
05:25
Zon onder
21:48
Nachtmodus

Foto-impressie zomerganzentelling 2016

Afgelopen zaterdag 16 juli werden in heel Nederland de overzomerende ganzen geteld door de ruim 300 lokale jagersverenigingen (WBE’s) en een aantal andere organisaties. Tellingen van zomerganzen zijn belangrijk om per provincie en landelijk vast te stellen hoe de ontwikkeling van de populaties zomerganzen verloopt. De zomertelling verloopt volgens een landelijk vastgesteld telprotocol.

Politiek op bezoek

Bij verschillende WBE’s gingen politici mee op stap tijdens de ganzentelling. In Gelderland waren bijvoorbeeld Statenleden van het CDA en de SP te gast. Tijdens deze bezoeken kwam vooral het woud aan regels, ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzingen aan de orde. De complexiteit van de regelegeving zorgt ervoor dat jagers, maar ook het bevoegde gezag – bijvoorbeeld politieagenten die jagers zouden moeten controleren- niet meer weten wat wanneer wel of niet mag. Ook de culinaire mogelijkheden van de gans passeerde de revue tijdens de gesprekken tussen politici en jagers.

Fotoimpressie

Om u een indruk te geven van het verloop van een activiteit zoals deze landelijke ganzentelling hebben wij foto’s uitgevraagd bij onze leden, hieronder een impressie (Fotografen: Igor Sens, Margriet Kersbergen, Mark Jacobs, Ger van Hout en Maarten van der Belt):

Waarom?

Sinds een aantal jaren worden er door WBE’s in heel Nederland overzomerende ganzen geteld. Voor jagers is het belangrijk dat er jaarlijks betrouwbare gegevens beschikbaar komen over de aantallen ganzen die vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Ze geven inzicht in ontwikkelingen. Ook zijn ze de basis voor ontheffingen in het faunabeheerplan. Omdat alle organisaties in het buitengebied te maken hebben met zomerganzen, is gezamenlijk tellen belangrijk. Door samenwerking met terreinbeheerders of vogelwerkgroepen worden tellingen nog meer gedragen en ook kunnen er gebieden geteld worden die normaliter niet toegankelijk zijn.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws