07:33
19:27
Nachtmodus
Formulier

Huur jachtgenot – Jachtaktehouder(s) (enkele verhuurders)

Omschrijving

Met deze overeenkomst kan een jager(s) het jachtrecht huren van een of enkele verhuurders conform artikel 3.23, lid 1, onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om meerdere verhuurder(s) gaat, is het advies om de meervoudige overeenkomst voor jagers (formulier 1.2) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

Contact met onze leden-helpdesk

Heeft u vragen over onze formulieren of weet u niet precies welk formulier u nodig heeft? Als lid kunt u ons bereiken op [email protected] of 033 – 461 9841.

Download formulier

Vul dit formulier zorgvuldig in. Zorg voor actuele gegevens, een duidelijke handtekening en goed te lezen tekst.

Download als PDF