Zon op
05:26
Zon onder
21:47
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Faunaschade 2015: minder aanvragen, meer uitbetaald

In 2015 is voor ruim 19 miljoen Euro aan tegemoetkoming voor faunaschade uitbetaald aan boeren en  tuinders. Dit schrijft BIJ12 unit Faunafonds in haar zojuist verschenen jaarverslag. Ganzen blijken nog steeds de grootste veroorzakers van landbouwschade te zijn, met name aan graslanden. Zo’n 90 procent van de tegemoetkomingsbedragen die het Faunafonds jaarlijks uitkeert, komt op het conto van ganzen.

Bron: BIJ12 unit Faunafonds

Ganzen
De meeste tegemoetkoming werd uitgekeerd naar aanleiding van schade door grauwe ganzen (8,6 miljoen euro), kolganzen (4,5 miljoen euro) en brandganzen (3,5 miljoen euro) hebben een belangrijk aandeel hierin. Het betreft hier overigens alleen de uitgekeerde tegemoetkoming ter compensatie van een deel van de schade, de daadwerkelijke schade aan de landbouw ligt vele malen hoger. De totale faunaschade in Nederland werd in 2013 door CLM Onderzoek en Advies becijferd op 96 miljoen euro.

Aanvragen
In 2015 heeft het Faunafonds in totaal 3.508 schadevergoedingsaanvragen ontvangen. Dit is een sterke daling ten opzichte van 2014, waarin nog 4.760 aanvragen zijn ontvangen. Deze daling is met name te verklaren door de invoering van het behandelbedrag per 1 oktober 2014. Dit behandelbedrag houdt in dat een grondgebruiker een tegemoetkomingsaanvraag pas kan indienen nadat eerst 300 euro aan het Faunafonds is overgemaakt.

Hier vindt u het volledige jaarverslag van Faunafonds over 2015

Wat is het Faunafonds?

De unit Faunafonds houdt zich bezig met wettelijke taken op het gebied van faunaschade door beschermde inheemse diersoorten. In de praktijk betekent dit dat het Faunafonds een kennis- en adviescentrum is voor faunaschade. Het Faunafonds reikt handvatten aan om faunaschade te voorkomen en te bestrijden. Als dat niet (meer) mogelijk is, kunnen agrariërs in bepaalde gevallen bij het Faunafonds terecht voor een tegemoetkoming in de schade.Gerelateerd nieuws