Zon op
06:33
Zon onder
20:51
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Extra geld voor bescherming Drentse akker- en weidevogels – RTV Drenthe

Goed nieuws voor de akker- en weidevogels in Drenthe: het Rijk stelt 2,4 miljoen euro beschikbaar om er voor te zorgen dat ze behouden blijven. Het gaat om geld uit Europese potjes. Dat geld is overigens hard nodig want sommige weide- en akkervogelsoorten dreigen uit te sterven. Door het geld uit Den Haag is het budget voor vogelbescherming in Drenthe verdubbeld.

De provincie is blij met het extra geld, want het sluit aan bij het actieplan dat begin dit jaar van start is gegaan om de boerenlandvogels te behouden en te beschermen. “Alle partijen in de Proviciale Staten luidden vorig jaar de noodklok”, vertelt gedeputeerde Henk Jumelet. “Vervolgens hebben we samen met boeren, natuurbeschermers en vrijwilligers gezamenlijk het ‘Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels Drenthe’ bedacht.”

Aanpak
Het Rijk heeft volgens Jumelet geld voor iedere provincie om weide- en akkervogels te beschermen, maar Drenthe loopt in de aanpak landelijk voorop. Daarin maakt de provincie harde keuzes: er wordt vooral ingezet op plekken die kansrijk zijn voor vogelsoorten om te overleven.

Eén van de succesvolle initiatieven om de vogels te beschermen, is de komst van een maatregelenmakelaar die de acties coördineert. “Ook zijn er gebiedsplannen gemaakt samen met agrariërs, terreinbeheerders, vrijwilligers en Wildbeheereenheden. Ook kunnen gebruikers van grond een compensatie krijgen als gedurende het seizoen op hun land maatregelen werden getroffen voor herstel en behoud van vogelsoorten zoals minder of later maaien.”

Lees het volledige artikel op RTV Drenthe.nl

rtvdrenthe.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws