Zon op
06:12
Zon onder
21:17
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Exoot – Column Laurens Hoedemaker De Jager #15

Terwijl ‘oud-Nederlandse’ wildsoorten zoals het bokje, de grutto en het korhoen bijna het loodje leggen, wordt de Nederlandse natuur van tijd tot tijd ‘verrijkt’ met nieuwe diersoorten. Niet elke nieuwkomer is echter even welkom. De Europese Unie heeft zelfs een lijst gemaakt waarop de ongewenste gasten met naam en toenaam worden genoemd. Bij de landzoogdieren zijn dat onder andere de wasbeer, de wasbeerhond en de muntjak. Bij de vogels zien we onder andere de rosse stekelstaart en de nijlgans op de lijst staan. Voor de soorten die op de EU-lijst staan geldt dat ze van nature niet in ons landschap voorkomen, inheemse wildsoorten verdringen en in sommige gevallen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

Voor deze invasieve exoten moet de Nederlandse overheid een plan van aanpak maken met als doel de populaties in aantal terug te brengen. Dat wordt nog lastig genoeg, omdat deze soorten onder andere worden gekenmerkt door een vlotte voortplanting. Het wordt helemaal lastig als Rijk en provincie aarzelen met het nemen van maatregelen die het jagers mogelijk maken om de Europese verplichting uit te voeren. Bejaging van de nijlgans is in elke provincie weer anders of niet geregeld. En de rosse stekelstaart mag alleen in Zuid-Holland en Zeeland bejaagd worden terwijl ze in Utrecht voorlopig de dans ontspringen.

De Nederlandse jagers willen zich graag inzetten voor de bejaging van de invasieve exoten. Omwille van de Europese regelgeving, de volksgezondheid en omdat we zien dat de invasieve exoten onze inheemse wildsoorten verdringen. Bovendien vind ik persoonlijk nijlganzensaté bijzonder lekker, maar dat terzijde. De overheid zou het ons daarbij zo gemakkelijk mogelijk moeten maken, bijvoorbeeld door de bejaging van invasieve exoten landelijk te regelen (via een zogenoemde ‘opdracht’). Een en ander voorzien van een ruimhartig arsenaal aan toegelaten middelen en methoden. De Vogelbescherming zal blij zijn met de inzet van jagers. De al genoemde rosse stekelstaart vormt immers een bedreiging voor de zeldzame witkopeend. Wij zien hun statement dan ook tegemoet. In ieder geval zijn wij er klaar voor. Het woord is nu aan de overheid!

Laurens Hoedemaker

Directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Delen:


Gerelateerd nieuws