Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus
Foto: Jan van der Greef

Elektronische lokmiddelen voor ganzen rond Schiphol weer toegestaan

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben afgelopen week besluiten genomen over het gebruik van elektronische lokmiddelen bij ganzen rond Schiphol. Aanleiding van deze besluiten waren bezwaren die ontstonden tegen ontheffingen omtrent de afschot van ganzen rond Schiphol.

Gedeputeerde Staten erkend dat het besluit om de elektronische lokmiddelen destijds niet toe te kennen onjuist is. Gedeputeerde Staten heeft besloten het gebruik hiervan nu wel toe te staan.

Het betreft ontheffing 11 (2018) ‘Schiphol ganzen afschot 10-20 km zone’ en ontheffing 12 (2018) ‘Schiphol ganzen afschot 0-10 km zone’.

Betreffende ontheffingen
Ontheffing 11 (2018) betreft het jaarrond afschot van grauwe gans en verwilderde gedomesticeerde en/of hybride gans in al hun verschijningsvormen.
Ontheffing 12(1) (2018) betreft het jaarrond afschot van grauwe gans, Canadese gans, Indische gans, nijlgans en verwilderde gedomesticeerde en/of hybride gans,
12(2) betreft het afschot van brandgans en kolgans in de periode van 1 maart tot 1 november.

Het besluit van Gedeputeerde Staten komt als positief nieuws voor jagers. Zij leveren een enorme bijdrage aan het beheer van de ganzen rond Schiphol. De Jagersvereniging zal zich dan ook blijven inspannen om de regeldruk voor jagers te verminderen. De Faunabeheereenheid Noord-Holland licht politici in van het beleid, wordt gevraagd om als deskundige bij te staan en is gesprekspartner voor stakeholders.

Bekijk hier de nieuwsbrief van FBE Noord-Holland

www.faunabeheereenheid.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws