Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus

Resultaten onderzoek draagvlak onder de Nederlandse bevolking, Zest Marketing 2017

Resultaten onderzoek draagvlak onder de Nederlandse bevolking, Zest Marketing 2017

Een representatief onderzoek onder ruim 2000 respondenten naar de opinie en perceptie van de Nederlandse bevolking met betrekking jacht, beheer en schadebestrijding.

Zest Marketing, ‘Opinies en percepties van de Nederlandse bevolking; over jacht, beheer en schadebestrijding’, maart 2017

>  Download dit onderzoek (Zest, 2017)