Zon op
05:25
Zon onder
21:48
Nachtmodus

Rapportage onderzoek ‘Jagers in het groen’ – CLM

Rapportage onderzoek ‘Jagers in het groen’ – CLM

Deze rapportage laat de kansen en mogelijkheden zien van WBE’s om meer te doen aan de ontwikkeling van biodiversiteit in hun werkgebied. 

CLM, ‘Jagers in het groen’, januari 2019

>  Download het rapport 'Jagers in het Groen'