Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus

Motivatie van jagers en grondgebruikers – Wing advies

Motivatie van jagers en grondgebruikers – Wing advies

De landbouwschade door beschermde diersoorten neemt toe. Het is belangrijk om een effectieve aanpak te kunnen toepassen. Daarom is er onderzoek gedaan naar verschillende aspecten rondom schadebestrijding. Er is aangetoond dat jagers en grondgebruikers zeer gemotiveerd zijn om zich (gezamenlijk) in te zetten voor schadebestrijding. Zij hebben een verantwoordelijkheidsgevoel om de schadesoorten te beheren. De belemmeringen voor een efficiënte schadebestrijding blijken te liggen in externe factoren. Voorbeelden zijn wetgeving, de effectiviteit van methodes en het maatschappelijke standpunt. Bovendien wordt het ontbreken van een gecoördineerde aanpak genoemd als een belemmering.

Lanters, R., Kruft, A., en Hoon, C. (Wing advies). (2013). Onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding.

>  Download het onderzoek "Motivatie van jagers en grondgebruikers (Wing advies)" (2013)