Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus

Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet

Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet

Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet is gericht op meer en betere samenwerking in de keten rond “boeren, burgers en buitenlui”. De teelt draagt bij aan een hogere natuur- en belevingswaarde van het landschap en minder milieudruk.

Monitoring laat zien dat de flora en fauna diverser en rijker is op voederbiet- dan op maïspercelen. Meer hectares voederbiet als krachtvoervervanger leidt tot lagere footprints voor CO2 en N en draagt bij aan een betere eiwitvoorziening van het eigen bedrijf en een beter bedrijfsrendement.

>  Download het volledige rapport, PDF