Zon op
05:33
Zon onder
21:54
Nachtmodus

Onderzoek kosten en baten van schadesoorten voor de landbouw – CLM

Onderzoek kosten en baten van schadesoorten voor de landbouw – CLM

Om inzicht te krijgen in de kosten en baten van wilde dieren die schade veroorzaken in de landbouw, zijn er enquêtes gehouden onder agrariërs. Uit dit onderzoek blijkt dat de totale faunaschade in de landbouw wordt geschat op €96 mln per jaar. Ongeveer 23% daarvan wordt vergoed door de overheid. De grootste schade wordt veroorzaakt door niet-beschermde, vrijgestelde soorten: €35 mln. Een groot deel van de totale schade, ca. €74 mln, wordt niet vergoed. Ganzen zijn verantwoordelijk voor 76% van de schade.

Guldemond, J.A. et al. (2013). Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten. CLM Onderzoek en Advies, Culemborg.

>  Download het onderzoek "Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten (CLM Onderzoek en Advies)" (2013)