Zon op
05:37
Zon onder
21:51
Nachtmodus

Formulieren jachthuurcontracten Wet natuurbescherming – WBE’s

Om jacht te pachten en om de toestemming van de grondgebruiker vast te leggen en door te geven heeft de Jagersvereniging standaardcontracten gemaakt voor WBE’s (lokale jagersverenigingen).

1.1 Huur jachtgenot – Wildbeheereenheid (meerdere verhuurders)

Met deze overeenkomst kan een Wildbeheereenheid (WBE) het jachtrecht huren van meerdere verhuurders conform artikel 3.23, lid 1 onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om een enkele verhuurder gaat, is het advies om de enkelvoudige overeenkomst voor WBE’s (formulier 1.3) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 1.1 - Huur jachtgenot - Wildbeheereenheid (meerdere verhuurders)

1.3 Huur jachtgenot – Wildbeheereenheid (enkele verhuurders)

Met deze overeenkomst kan een Wildbeheereenheid (WBE) het jachtrecht huren van een of enkele verhuurders conform artikel 3.23 lid 1 onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om meerdere verhuurder(s) gaat, is het advies om de meervoudige overeenkomst voor WBE’s (formulier 1.1) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 1.3 Huur jachtgenot – Wildbeheereenheid (enkele verhuurders)

2.1 Toestemming beheer en schadebestrijding – Wildbeheereenheid

Met deze overeenkomst kan een grondgebruiker de schriftelijke toestemming geven ten behoeve van uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18) aan een Wildbeheereenheid (WBE). Deze toestemming is pas geldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op handtekeningen, datum van ondertekening en omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 2.1 - Toestemming beheer en schadebestrijding – Wildbeheereenheid

3.1 Wederverhuur jacht – Wildbeheereenheid aan jachtaktehouder(s)

Met dit formulier kan een Wildbeheereenheid een gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 3.23 lid 1, onderdeel d, sub 2 van de Wet natuurbescherming). Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

>  Download formulier 3.1 Wederverhuur jacht – Wildbeheereenheid aan jachtaktehouder(s)