08:35
16:23
Nachtmodus

3.2 Wederverhuur jacht – Jachthouders aan jachtaktehouder(s)

3.2 Wederverhuur jacht – Jachthouders aan jachtaktehouder(s)

Met dit formulier kan een jachthouder(s) een gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 3.23 lid 1, onderdeel d, sub 2 van de Wet natuurbescherming). Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

>  Download formulier 3.2 - Wederverhuur jacht - Jachthouders aan jachtaktehouder(s)